fbpx
Image for
Naslovnica

Autentikacijski sustavi i baze podataka

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 75
Ukupno 120

Naziv predmeta

Autentikacijski sustavi i baze podataka

Oznaka predmeta

22-00-507

Semestar

3

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da steknu znanja o:
• LDAP direktorijima i Active Directoryju,
• upravljanju i administraciji Microsoft SQL baze podataka.

Studenti uče o LDAP-u i Active Directory, standardnim i najistaknutijim primjenama LDAP direktorija na tržištu. Studenti će najprije krenuti od specifičnih karakteristika AD-a i LDAP-a (u drugim modulima prema nastavnom planu i programu fokus je na "definiranju" i proučavanju LDAP-a i Active Directoryja iz perspektive "odozgora prema dolje). Studenti će naučiti implemetirati i upravljati SQL serverom, što čini temeljno znanje u području IT-ja 21. stoljeća.

Studentima je važno pohađati ovaj modul kako bi sveobuhvatno naučili sustav provjere autentičnosti (LDAP/Active Directory) te upoznali najčešće korištenu bazu podataka (Microsoft SQL) na tržištu.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Carter, G. (2003) LDAP System Administration: Putting Directories to work, PO Box 722, Farnham GU9 1PL, O'Reilly
2. Assaf W., West, R., Aelterman, S., Curnutt, M. (2018) SQL Server 2017 Administration Inside Out 1st Edition, Microsoft Press

Preporučena literatura:
1. Desmond, B., Richards, J., Allen, R., G.Lowe-Norris A. (2013) Active Directory: Designing, Deploying and Running Active Directory Fifth Edition, PO Box 722, Farnham GU9 1PL, O'Reilly

Dodatna literatura:
1. Radivojevic, M. Sarka, D., Durkin, W., Cote, C., Lah, M. (2019) Mastering SQL Server 2017, Livery Place, 35 Livery Street, Birmingtham B3 2PB, Packt Publishing.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Pružiti podršku LDAP, AAA, i IDM sustavima.
 • Ocijeniti Microsoft LDAP strategiju.
 • Utvrditi korištenje OpenLDAP, SAML, OAuth i sličnih sustava provjere autentičnosti
 • Pružiti podršku prilikom instalacije i konfiguracije SQL instance.
 • Obrazložiti implementaciju nove baze podataka i sigurnosne kopije baze podataka te automatiziranih zadataka za izvoz podataka.
 • Preporučiti alate za nadzor učinka SQL servera.

Željeni ishodi učenja

 • Kritički raspraviti o LDAP, AAA, i IDM sustavima.
 • Predložiti mogućnosti primjene Microsoft LDAP strategije.
 • Predložiti mogućnosti za korištenje OpenLDAP-om, SAML-om, OAuth-om i sličnim sustavima provjere autentičnosti.
 • Predložiti mogućnosti za instalaciju i konfiguraciju SQL instance.
 • Osmisliti novu bazu podataka i sigurnosne kopije baze podataka te automatizirane zadatke za izvoz podataka
 • Odrediti ispravne alate za nadzor učinka SQL servera.
Podijeli: Facebook Twitter