Image for
Naslovnica

Bežične računalne mreže 1

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 105
Ukupno 150

Naziv predmeta

Bežične računalne mreže 1

Oznaka predmeta

21-02-519

Semestar

2

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modu upoznaje studente s konceptima bežičnog povezivanja i njihove primjene u mobilnim mrežama 2G, 3G, 4G i 5G.

Ovaj se modul nastavlja na module Ugradbene platforme i operacijski sustavi te Senzori i aktuatori. Pohađanje ovog modula priprema studente za upis modula Bežične računalne mreže 2 i Web tehnologije za internet stvari koji se izvode u istoj skupini modula. Studenti stječu znanja i vještine u području programskog inženjerstva za internet stvari, značajno doprinoseći stručnom razvoju studenata u povezanim profesionalnim područjima.

Student će naučiti o:
• elektromagnetskim valovima i njihovim svojstvima te načelima širenja radiovalova
• metodama i modulacijama višestrukog pristupa i različitim tehnikama prijenosa radiovalova
• elementima arhitekture i značajki globalnog sustava za mobilne komunikacije (GSM) te o konceptima vezanim uz mobilne mreže 2G, 3G, 4G i 5G
• mjerenju aspekte radiovalova
• programiranju modeme za mobilne mreže 2G, 3G, 4G i 5G na ugradbenim platformama.

Modul se podučava na zadanim ugradbenim platformama uporabom programskog jezika C++. Završno vrednovanje temelji se na rješavanju niza manjih praktičnih zadataka i izvođenjem samostalnih projektnih zadataka uporabom zadanog programskog jezika.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Lea, P. (2018) Internet of Things for Architects: Architecting IoT solutions by implementing sensors, communication infrastructure, edge computing, analytics, and security. Birmingham: Packt Publishing.

Preporučena literatura:
1. Gay, W. (2018) Beginning STM32: Developing with FreeRTOS, libopencm3 and GCC. New York City: Apress.

Dodatna literatura:
1. Kim, H. (2020) Design and Optimization for 5G Wireless Communications (Wiley - IEEE). 1st edn. Hoboken: John Wiley and Sons.

Minimalni ishodi učenja

 • Utvrditi učinke načela prijenosa signala na zračno sučelje.
 • Procijeniti širenje elektromagnetskog zračenja na temelju frekvencije nosača, jačine signala i značajki okruženja.
 • Usporediti arhitekturu, osnovne koncepte i značajke sustava WAN komunikacijske mreže 2G, 3G, 4G i 5G.
 • Izmjeriti pokrivenost i kvalitetu usluge i izračunati kapacitete u WAN komunikacijskoj mreži.
 • Izraditi vlastito softversko rješenje uporabom ugradbenog računalnog sustava i modema za WAN komunikacijsku mrežu.

Željeni ishodi učenja

 • Utvrditi učinke načela prijenosa signala na zračno sučelje i predložiti učinkovite metode za otklanjanje poteškoća.
 • Izračunati širenje elektromagnetskog zračenja na temelju frekvencije nosača, jačine signala i značajki okruženja.
 • Usporediti arhitekturu, osnovne koncepte i značajke sustava WAN komunikacijske mreže 2G, 3G, 4G i 5G te naglasiti prednosti i slabosti istih.
 • Izmjeriti pokrivenost i kvalitetu usluge i izračunati kapacitete te analizirati rezultate u WAN komunikacijskoj mreži.
 • Izraditi vlastito složeno softversko rješenje uporabom ugradbenog računalnog sustava i modema za WAN komunikacijsku mrežu.
Preuzmi vodič za studente
Podijeli: Facebook Twitter