Image for
Naslovnica

Bežične računalne mreže 2

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 105
Ukupno 150

Naziv predmeta

Bežične računalne mreže 2

Oznaka predmeta

22-02-532

Semestar

3

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul upoznaje studente s komunikacijskim mrežama PAN, WLAN i LPWAN i njihovim primjenama u suvremenom arhitekturama interneta stvari.

Ovaj modul dio je izborne skupine modula internet stvari i nastavlja se na module Ugradbene platforme i operacijski sustavi, Senzori i aktuatori te Bežične računalne mreže 1 koji se izvode u istoj skupini modula.

Studenti stječu znanja i vještine u području programskog inženjerstva za internet stvari, značajno doprinoseći stručnom razvoju studenata u povezanim profesionalnim područjima.

Studenti će naučiti o:
• arhitekturama, osnovnim konceptima i značajkama komunikacijskih mreža PAN i WLAN
• arhitekturama, osnovnim konceptima i značajkama komunikacijskih mreža LPWAN
• programirati ugradbena rješenja na temelju modema PAN, WLAN i LPWAN.

Modul se podučava na zadanim ugradbenim platformama uporabom programskog jezika C++. Završno vrednovanje temelji se na rješavanju niza manjih praktičnih zadataka i izvođenjem samostalnih projektnih zadataka uporabom zadanog programskog jezika.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Lea, P. (2018) Internet of Things for Architects: Architecting IoT solutions by implementing sensors, communication infrastructure, edge computing, analytics, and security. Birmingham: Packt Publishing.

Preporučena literatura:
1. Gay, W. (2018) Beginning STM32: Developing with FreeRTOS, libopencm3 and GCC. New York City: Apress.

Dodatna literatura:
1. Chaudhari, B.S. and Zennaro, M. (2020) LPWAN Technologies for IoT and M2M Applications. 1st edn. Cambridge: Academic Press.

1. Lea, P. (2018) Internet of Things for Architects: Architecting IoT solutions by implementing sensors, communication infrastructure, edge computing, analytics, and security. Birmingham: Packt Publishing.

Recommended reading:
1. Gay, W. (2018) Beginning STM32: Developing with FreeRTOS, libopencm3 and GCC. New York City: Apress.

Further reading:
1. Chaudhari, B.S. and Zennaro, M. (2020) LPWAN Technologies for IoT and M2M Applications. 1st edn. Cambridge: Academic Press.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Usporediti arhitekture, osnovne koncepte i značajke komunikacijskih mreža PAN i WLAN.
 • Projektirati arhitekturu softverskog rješenja koje koristi komunikacijsku mrežu PAN ili WLAN.
 • Izraditi vlastito softversko rješenje uporabom ugradbenog računalnog sustava i modema komunikacijske mreže PAN ili WLAN.
 • Usporediti arhitekture, osnovne koncepte i značajke komunikacijske mreže LPWAN.
 • Projektirati arhitekturu softverskog rješenja koje koristi komunikacijsku mrežu LPWAN, uključujući pojedinačne komponente mreže LPWAN (koncentrator, mrežni poslužitelj, poslužitelj aplikacije).
 • Izraditi vlastito softversko rješenje uporabom ugradbenih računala i modema komunikacijske mreže LPWAN.

Željeni ishodi učenja

 • Usporediti arhitekture, osnovne koncepte i značajke komunikacijskih mreža PAN i WLAN te istaknuti njihove prednosti i mane.
 • Projektirati arhitekturu složenog softverskog rješenja koje koristi komunikacijsku mrežu PAN ili WLAN.
 • Izraditi vlastito složeno softversko rješenje uporabom ugradbenog računalnog sustava i modema komunikacijske mreže PAN ili WLAN.
 • Usporediti arhitekture, osnovne koncepte i značajke komunikacijske mreže LPWAN te istaknuti njihove prednosti i mane.
 • Projektirati arhitekturu složenog softverskog rješenja koje koristi komunikacijsku mrežu LPWAN, uključujući pojedinačne komponente mreže LPWAN (koncentrator, mrežni poslužitelj, poslužitelj aplikacije).
 • Izraditi vlastito složeno softversko rješenje uporabom ugradbenog računalnog sustava i modema komunikacijske mreže LPWAN.
Podijeli: Facebook Twitter