fbpx
Image for
Naslovnica

Diplomski rad

 • Predavanje 0
 • Vježbe 0
 • Samostalni rad 900
Ukupno 900

Naziv predmeta

Diplomski rad

Oznaka predmeta

22-02-535

Semestar

4

ECTS

30

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da pokažu sposobnost primjene teorijskih i praktičnih znanja i vještina, kao i sposobnost samostalne upotrebe stručne i znanstvene literature u svrhu rješavanja problema vezanih uz njihovu profesiju, u skladu sa stupnjem stručnosti stečenim tijekom studijskog programa.

Tijekom modula student izrađuje rad koji je čvrsto usidren/povezan s praktičnom primjenom znanja. Rad se obično sastoji od uvoda u problem i već dostupnih rješenja, a iz tog razumijevanja i znanja od studenta se traži da u pisanom obliku demonstrira kako će stvoriti rješenje problema.

Rad se izrađuje u dogovoru s odabranim mentorom i u skladu s prihvaćenom temom dizertacije. Studenti će pripremiti prijedlog teme svog rada koristeći standardizirani obrazac, a u tome ih podržava odabrani mentor. Nakon što Povjerenstvo za diplomske radove prihvati prijedlog, student započinje s pripremom diplomskog rada. Konzultacije s mentorom omogućene su putem osobnih, online komunikacijskih platformi te putem e-pošte i drugih komunikacijskih platformi.

Povjerenstvo za diplomske radove također prati kvalitetu diplomskih radova koje su studenti napisali pod mentorstvom pojedinih predavača odobravajući sadržaj, ciljeve i raspored rada, kao i kvalitetu mentorstva koje izvode predavači.

Literatura

Obvezna literatura:

1. Hofmann, A. (2020) Scientific Writing and Communication: Papers, Proposals, and Presentations. 4th edn. New York: Oxford University Press.

Preporučena literatura:
1. Parija, S. CH. and Kate, V.,(eds.) (2017) Writing and Publishing a Scientific Research Paper. 1st edn, Singapore: Springer.
2. Day, R. A., and Gastel, B. (2011) How to Write and Publish a Scientific Paper. 7th edn. Oxford: Greenwood.
3. Claudio, L. (2016) How to Write and Publish a Scientific Paper: The Step by Step Guide. 2nd edn. New York: Write Science Now Publishing Co.
4. Glasman-Deal, H. (2010) Science Research Writing for Non-native Speakers of English. 2nd edn. London: Imperial College Press.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Primijeniti odgovarajuće smjernice u strukturiranju pisanih akademskih radova.
 • Argumentirati svoje stavove u pisanom akademskom radu.
 • Koristiti znanstvene baze podataka i druge relevantne izvore za pretraživanje informacija
 • Unutar pisane prijave demonstrirati razumijevanje pojmova kao što su: plagijarizam, autoplagijarizam, uporaba citata, referenciranje i parafraziranje.
 • Analizirati nestrukturirani problem u području istraživanja i konceptualno modelirati njegovo rješenje.
 • Primijeniti odgovarajuće istraživačke metode, tehnike i alate kako bi se riješio problem/pitanje koje je zanimljivo i relevantno za područje istraživanja.
 • Integrirati znanja i vještine iz različitih područja kako bi se pojedinačno implementirao završni projekt na temelju analize ulaznih podataka, postavljenih zahtjeva i standarda, korištenjem odgovarajućih alata, metodologija i tehnika.
 • Predstaviti svoj rad i rezultate u pisanom i usmenom obliku koristeći odgovarajući jezik i u skladu s etičkim normama.

Željeni ishodi učenja

 • Koristiti najbolje prakse u strukturiranju pisanih akademskih radova.
 • Argumentirati svoje stavove u pisanom akademskom radu koristeći složene pristupe utemeljene na istraživanju.
 • Dizajnirati strateški pristup pretraživanju informacija u znanstvenim bazama podataka i drugim relevantnim resursima.
 • Unutar pisane prijave pokazati visoku razinu razumijevanja pojmova kao što su: plagijarizam, autoplagijarizam, citiranje, referenciranje i parafraziranje.
 • Analizirati složeni nestrukturirani problem u području istraživanja i konceptualno modelirati njegovo rješenje.
 • Primijeniti odgovarajuće istraživačke metode, tehnike i alate kako bi se riješio složeni problem/pitanje koje je zanimljivo i relevantno za područje istraživanja.
 • Integrirati znanja i vještine iz različitih područja kako bi se pojedinačno implementirao složeni završni projekt na temelju analize ulaznih podataka, postavljenih zahtjeva i standarda, korištenjem odgovarajućih alata, metodologija i tehnika.
 • Predstaviti svoj rad i rezultate u pisanom i usmenom obliku koristeći složenije formulacije i poštujući etičke norme.
Podijeli: Facebook Twitter