Rođen sam 1982. godine u Osijeku gdje sam završio srednju elektrotehničku školu. Diplomirao sam 2006. godine na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu kao inženjer Aeronautike sa završenom obukom za let na helikopteru. Znanje iz područja računalnih mreža stekao sam pohađanjem raznih programa obrazovanja i specijalističkih edukacija, radom u privatnom sektoru kao mrežni stručnjak, ali i znatnim samostalnim učenjem u zadnjih 8 godina. U privatnom sektoru imao sam priliku raditi u vrlo dinamičnim okruženjima s različitim tvrtkama koristeći širok spektar tehnologija koje danas čine neizostavan dio IT sustava modernih tvrtki. Neka područja u kojima sam do sada radio su nadzor i održavanje mreže korisnika, razvoj mreže podatkovnog centra, izgradanja pasivne optičke mrežne infrastrukture, izgradanja MAN mreže, izgradnja VDI infrastrukture i uvođenje sustava kvalitete upravljanja IT servisima korisnika. Uz navedeno posjedujem i široko znanje različitih tehnologija kako iz područja računalnih mreža, tako i ostalih tehnologija korištenih u IT sustavima iz područja serverske infrastrukture, sustava za pohranu podataka i virtualizacijskih tehnologija. Osim rada u tehnološkom okruženju područje interesa mi je rad i razvoj metoda za efikasno prenošenje znanja i općenito poboljšanje procesa učenja. Smatram da adekvatan pristup u prenošenju znanja omogućava studentima kvalitetnije iskustvo učenja na Visokom učilištu Algebra, ali ih priprema i za rad u realnom okruženju gdje se traži sposobnost rješavanja problema u nepredvidivim situacijama na kreativan i učinkovit način. Trenutno radim kao voditelj katedre za računalne mreže i predavač na Visokom učilištu Algebra. Nositelj sam nekoliko kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju koje iz godine u godinu prilagođavam metodološki i sadržajno tako da budu što bliže onome što studente čeka nakon završetka studija. Također sam aktivni CCAI (Cisco Certified Academy Instructor) tako da uz rad na školi dio vremena posvećujem i održavanju programa obrazovanja za buduće specijaliste za računalne mreže. Od 2015. godine pohađam poslijediplomski studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na odsjeku za Informacijske i komunikacijske znanosti. Područje istraživanja mi je primjena IT tehnologija u poboljšanju obrazovnog sustava, približavanju apstraktnih znanja misaonom procesu čovjeka i ukupnom povećanju uspješnosti procesa učenja.

Podijeli: Facebook Twitter