Image for
Naslovnica

Integracija operacijskih sustava sa složenom infrastrukturom

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Integracija operacijskih sustava sa složenom infrastrukturom

Oznaka predmeta

22-02-551

Semestar

2

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Studenti će naučiti:
• primijeniti pakete i usluga u operacijskom sustavu Microsoft,
• upravljati potrebnim uslugama za osiguranje pristupa internetskim sadržajima u operacijskom sustavu Windows i otvorenim operacijskim sustavima.

Ovaj je modul važan jer studenti stječu sposobnosti i razumijevanje implementacije potrebnih uloga i značajki za hostiranje usluga, kao što je sigurni web server. To uključuje rad s uslugama poput Certificate Authorityja kojim se osigurava da su certifikati koji se koriste za osiguranje prometa na webu stvoreni u skladu s najboljim praksama.

Nakon što uspješno polože ovaj modul studenti će moći implementirati i održavati sigurnosnu web infrastrukturu u operacijskom sustavu Microsoft ili otvorenom operacijskom sustavu. Ta su znanja neophodna i za druge usluge koje se mogu pružiti putem sigurne web infrastrukture – web trgovine, web hosting, tehnologije udaljenog pristupa i dr. Studenti će stoga imati priliku saznati više o sigurnosti kao jednom od ključnih načela IT infrastrukture.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Allen, F., Andrade, A., Quatremain H., Costea, V., Snehangashu K., Kesler, M., Saumik, P., (2019) Red Hat Enterprise Linux 8.0 RH134 Red Hat System Administration II, Red Hat [s.l.]
2. Krause, J. (2019) Mastering Windows Server 2019: The complete guide for IT professionals to install and manage Windows Server 2019 and deploy new capabilities, 2nd edition, Livery Place, 35 Livery Street, Birmingtham B3 2PB, Packt Publishing

Preporučena literatura:
1. Thomas, O. (2020) Windows Server 2019 Inside Out, Microsoft Press [s.l.]

Dodatna literatura:
1. Allen, F., Kesler, M., Saumik, P., Snehangashu K., Costea, V. (2019) Red Hat Enterprise Linux 8.0 RH124 Red Hat System Administration I, Red Hat [s.l.]

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Predvidjeti softverske komponente u okruženju temeljenom na Microsoftovim tehnologijama.
 • Preporučiti primjenu softverskih komponenata za siguran pristup web aplikacijama i sadržaju u okviru Microsoftovih tehnologija.
 • Predvidjeti softverske komponente u okruženju temeljenom na tehnologijama otvorenog koda.
 • Preporučiti primjenu softverskih komponenata za siguran pristup web aplikacijama i sadržaju u okviru tehnologija otvorenog koda.

Željeni ishodi učenja

 • Preporučiti softverske komponente u okruženju temeljenom na Microsoftovim tehnologijama.
 • Odabrati opcije za implementaciju softverskih komponenata za siguran pristup web aplikacijama i sadržaju u okviru Microsoftovih tehnologija.
 • Preporučiti softverske komponente u okruženju temeljenom na tehnologijama otvorenog koda.
 • Odabrati opcije za implementaciju softverskih komponenata za siguran pristup web aplikacijama i sadržaju u okviru tehnologija otvorenog koda.
Podijeli: Facebook Twitter