Image for
Naslovnica

Napredna automatizacija i orkestracija

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Napredna automatizacija i orkestracija

Oznaka predmeta

21-02-550

Semestar

2

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj je ovog modula je omogućiti studentima da:
• steknu znanja o konceptima konfiguracije prije i poslije pokretanja virtualnih računala u oblaku,
• steknu znanja o orkestraciji i automatizaciji konfiguracije prije i poslije pokretanja virtualnih računala u oblaku.

Studenti stječu znanja o različitim pristupima automatizaciji konfiguracije prije i poslije pokretanja kod tehnologija u oblaku, kao što su cloud-init i cloudbase-init, PowerShell DSC, konfiguracija zasnovana na JSON formatu za Microsoft Azure Resource Manager.

Studentima je važno pohađati ovaj modul jer se znanje o izvođenju automatiziranih i orkestriranih postupaka te njihovo razumijevanje uvelike traži na današnjem tržištu rada. Studentima je važno steći iskustvo rada s ovim tehnologijama jer će im ta znanja biti korisna na budućim modulima gdje se obrađuju složenije teme DevOps praksi.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Dakic, V., Chirammal, D.H., Mukhedar, P., Vettahu A. (2020) Mastering KVM Virtualization, Livery Place, 35 Livery Street, Birmingham, B3 2PB, UK, Packt Publishing.
2. Chaganti, R. (2018) Pro PowerShell Desired State Configuration, One New York Plaza, Suite 4600, New York, NY 10004-1562, Apress Media.

Preporučena literatura:
1. Been, H., van der Gaag, M. (2020) Implementing Azure DevOps Solutions, Livery Place, 35 Livery Street, Birmingham, B3 2PB, UK, Packt Publishing.

Dodatna literatura:
1. Zaal, S., Demiliani, S., Malik, A. (2020) Azure DevOps Explained, Livery Place, 35 Livery Street, Birmingham, B3 2PB, UK, Packt Publishing.

Minimalni ishodi učenja

 • Podržati sustav za pre-boot konfiguraciju u okolinama u oblaku baziranom na Microsoft operacijskim sustavima
 • Usporediti push-pull sustave sa dodavanjem konfiguracije u Microsoft operacijske sustave
 • Preispitati korištenje sustava za pre-boot konfiguracije u infrastrukturi koja koristi oblaka baziran na operacijskim sustavima otvorenog koda
 • Podržati implementaciju i konfiguraciju sustava za automatizaciju i orkestraciju

Željeni ishodi učenja

 • Predložiti mogućnosti usluga za konfiguraciju prije pokretanja u okruženjima u oblaku operativnog sustava Microsoft.
 • Utvrditi je li push-pull sustav bolji izbor od unosa konfiguracije u operativni sustav Microsoft.
 • Predložiti usluge konfiguracije prije pokretanja u oblačnoj infrastrukturi operacijskih sustava otvorenog koda.
 • Osmisliti implementaciju i konfiguraciju sustava automatizacije i orkestracije.
Preuzmi vodič za studente
Podijeli: Facebook Twitter