Primijenjena mrežna sigurnost

Karlo Josić, asistent

Karlo Josić, struč.spec.projektnog menadžmenta, rođen je 10. veljače 1985. godine u Zagrebu. Specijalistički diplomski stručni studij projektnog menadžmenta završio je 2011. godine. Nositelj je nekoliko međunarodno priznatih certifikata iz područja informacijskih tehnologija te projektnog menadžmenta stečenih na domaćim i stranim ustanovama. Profesionalni rad je usmjerio prema analizi i razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija, upravljanju informacijskim sustavima i upravljanju informacijskim uslugama te njihovoj multidisciplinarnoj primjeni u obrazovanju, sigurnosti i ekspertnim sustavima.

Povezani kolegiji:Diplomski studij - Primijenjeno računarstvo

Sistemsko usmjerenje
Bežične računalne mreže 1
Primijenjena mrežna sigurnost
Računalne mreže - Projektni praktikum
Računalne mreže koje podržavaju poslovanje
Rješavanje problema u ICT sustavima
Programsko usmjerenje
Bežične računalne mreže 1

Primjenjeno računarstvo - Preddiplomski studij

Sistemsko inženjerstvo
Implementacija lokalnih bežičnih računalnih mreža
Implementacija složenih mrežnih okruženja
Implementacija Voice over IP rješenja
Sigurnost računalnih mreža
Softverski definirane mreže
Uvod u računalne mreže
Programsko inženjerstvo
Uvod u računalne mreže
Podijeli: Facebook Twitter