Image for
Naslovnica

Programiranje u Pythonu

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 105
Ukupno 150

Naziv predmeta

Programiranje u Pythonu

Oznaka predmeta

21-02-501

Semestar

1

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj kolegij upoznaje studente s programskim jezikom Python: moćnim, višeparadigmatičnim, izražajnim i višedomenskim programskim jezikom, s jakom vezom prema industriji.

Ovaj kolegij je jezgra nekoliko subspecijalizacija studijskog programa Primijenjeno računalno inženjerstvo i pruža osnovu za brojne programske kolegije koje će studenti pohađati u narednim semestrima. Studenti uče primjenjivati ​​teoriju koja se svladava u ostatku programa u praktičnim situacijama poput strojnog učenja, dubinske analize podataka, razvoja aplikacija ili uređivanja podataka. Vještine stečene u ovom kolegiju značajno će pridonijeti razvoju studenta kao profesionalaca u cijenjenim područjima.

Studenti će naučiti:
• Kako primijeniti proceduralne programske koncepte u skriptnom jeziku.
• O objektno orijentiranom programiranju u skriptnom jeziku.
• Kako primijeniti tehnike testiranja i osiguranja kvalitete za skriptni jezik.
• Kako koristiti prilagođene module i pakete za vizualizaciju podataka.
• Kako koristiti mrežne biblioteke za pristup udaljenim resursima.

Kolegij se predaje u okviru programskog jezika Python. Procjena kolegija temelji se na rješavanju niza manjih praktičnih zadataka u definiranom programskom jeziku i alatu za razvoj softvera.

Sadržaj

1. Preduvod
2. Uvod u Python
3. Ugrađeni osnovni tipovi podataka
4. Uvjetne naredbe
5. Petlje
6. Kolekcije podataka
7. Funkcije
8. Modularnost
9. Datoteke
10. Objektno orijentirano programiranje
11. Testiranje
12. Vizualizacija podataka
13. Rad u mrežnoj domeni

Literatura

Obavezna literatura:
1. Philips, D. (2010) Python 3 Object Oriented Programming. Birmingham: Packt Publishing.

Preporučena literatura:
1. Lubanovic, B. (2019) Introducing Python: Modern Computing in Simple Packages. 2nd edn. Sebastopol: O’Reilly Media.

Minimalni ishodi učenja

 • Analizirati koncepte leksike, sintakse i semantike skriptnog programskog jezika te razlikovati svojstva različitih tipova podataka skriptnog programskog jezika.
 • Definirati i primijeniti koncepte proceduralnog programiranja u skriptnom jeziku.
 • Analizirati logičku i fizičku organizaciju koda skriptnog programskog jezika i koristiti postojeće biblioteke skriptnog programskog jezika.
 • Definirati i primijeniti koncepte objektno orijentiranog programiranja u skriptnom jeziku i opisati navedene koncepte UML dijagramom razreda.
 • Analizirati razlike formata podataka te razlikovati prikladne formate podataka s obzirom na način korištenja pomoću skriptnog jezika.
 • Opisati i primjeniti tehnike ispitivanja i osiguravanja kvalitete programske potpore skriptnog jezika.
 • Opisati i primijeniti mogućnosti biblioteke za vizualizaciju podataka.
 • Analizirati mogućnost primjene skriptnog jezika u mrežnoj domeni te definirati konceptualni OSI model komunikacije.

Željeni ishodi učenja

 • Analizirati i definirati memorijski model svakog tipa podataka te računsku i memorijsku složenost funkcija i metoda prilikom rada s određenim tipovima podataka.
 • Primijeniti određene algoritme s konceptima proceduralnog programiranja.
 • Primijeniti logičku i fizičku organizaciju skriptnog programskog jezika na složene koncepte (npr. paketi).
 • Primijeniti određene objektno orijentirane koncepte u skriptnom jeziku (npr. iterator, generator).
 • Primijeniti serializaciju i deserializaciju na različite vrste podataka (npr. binarne i tekstualne podatke).
 • Primijeniti i opisati postavljanje podataka prije i nakon testiranja.
 • Primijeniti biblioteke za vizualizaciju podataka pomoću objektno orijentirane arhitekture.
 • Primijeniti mrežne biblioteke za dohvaćanje udaljenih podataka i mapirati podatake na određene vrste podataka skriptnog programskog jezika.
Preuzmi vodič za studente
Podijeli: Facebook Twitter