Image for
Naslovnica

Računalne mreže koje podržavaju poslovanje

 • Predavanje 30
 • Vježbe 0
 • Samostalni rad 120
Ukupno 150

Naziv predmeta

Računalne mreže koje podržavaju poslovanje

Oznaka predmeta

21-02-552

Semestar

2

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ciljevi su ovog modula su pružiti studentima znanja, razumijevanje i vještine za primjenu različitih mrežnih tehnologija za izgradnju skalabilne, sigurne i visoko dostupne računalne mreže koja je otporna na negativne utjecaje.

Studenti uče:
• prepoznati ključne tehnologije i definirati njihovu međuovisnost u računalnoj mreži,
• predložiti tehničko rješenje za sigurnu, skalabilnu i visoko dostupnu računalnu mrežu,
• implementirati tehničko rješenje za osiguranje sigurne, skalabilne i visoko dostupne računalne mreže,
• osmisliti i provesti testove za procjenu sigurnosti, skalabilnosti i visoke dostupnosti u računalnoj mreži,
• prepoznati važnost obrazovanja u području IT sigurnosti za organizacije.

U okviru ovog modula studenti stječu tvrde tehničke vještine u radu s tehnologijama te znanja kako ih primijeniti i testirati. Studenti također stječu meke vještine poput sposobnosti usporedbe dostupnih tehnologija te donošenja odluka s obzirom na isplativost prilikom implementacije cjelovitog funkcionalnog tehničkog rješenja za sigurnu, skalabilnu i visoko dostupnu računalnu mrežu.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Cisco (2021) Cisco networking Academy [Online]. Available at: www.netacad.com (Accessed: 21 April 2021)
2. White, R. Donohue, D. (2014) Art of network architecture, the business-driven design. Cisco Press. 221 River Street, Hoboken, NJ 07030

Preporučena literatura:
1. Cisco (2020) Campus LAN and wireless LAN solution design guide [Online]. Available at: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/CVD/Campus/cisco-campus-lan-wlan-design-guide.html (Accessed: 21 April 2021)

Dodatna literatura:
1. Johnson A. (2020) 31 days before your CCNA exam: A day-by-day review guide for the CCNA 200-301 certification exam. Cisco Press. 221 River Street, Hoboken, NJ 07030

Minimalni ishodi učenja

 • Definirati ključne tehnologije i njihovu međuovisnost u računalnoj mreži s obzirom na omogućavanje skalabilnosti računalne mreže.
 • Predložiti i implementirati tehnološko rješenje koje će omogućiti skalabilnost računalne mreže.
 • Definirati ključne tehnologije i njihovu međuovisnost u računalnoj mreži s ciljem omogućavanja sigurnosti računalne mreže.
 • Predložiti i implementirati tehničko rješenje za omogućavanje sigurnosti računalne mreže.
 • Na temelju primjera argumentirati potrebu za stjecanjem obrazovanja iz područja računalnih mreža.
 • Definirati ključne tehnologije i njihovu međuovisnost u računalnoj mreži s obzirom na omogućavanje velike dostupnosti u računalnim mrežama.
 • Predložiti i implementirati tehničko rješenje koje će omogućiti visoku dostupnost računalne mreže.

Željeni ishodi učenja

 • Usporediti dostupne ključne tehnologije s obzirom na omogućavanje skalabilnosti računalnih mreža.
 • Provesti testove koji će pokazati funkcionalnu skalabilnost računalne mreže.
 • Usporediti dostupne ključne tehnologije s ciljem omogućavanja sigurnosti računalnih mreža.
 • Provesti testove za provjeru funkcionalnosti sigurnosti računalne mreže.
 • Predložiti trenutno važne teme o računalnoj sigurnosti za obrazovanje zaposlenika.
 • Usporediti dostupne ključne tehnologije s obzirom na omogućavanje velike dostupnosti u računalnim mrežama.
 • Provesti testove za provjeru funkcionalnosti visoko dostupne računalne mreže.
Preuzmi vodič za studente
Podijeli: Facebook Twitter