fbpx
Image for
Naslovnica

Rješavanje problema u ICT sustavima

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 60
Ukupno 105

Naziv predmeta

Rješavanje problema u ICT sustavima

Oznaka predmeta

22-02-555

Semestar

3

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ciljevi su ovog modula pružiti studentima znanja i vještine kako bi mogli strukturirati procese otklanjanja poteškoća te otkriti i ukloniti uzrok problema u složenim informacijskim sustavima.

Studenti uče:
• utvrditi osnovnu vrijednost funkcionalnog informacijskog sustava,
• detektirati probleme u složenom IT sustavu,
• pravilno definirati i razlikovati simptome i uzroke problema u složenom IT sustavu,
• ukloniti uzroke problema u složenom IT sustavu,
• predložiti i implementirati izmjenu za poboljšanje otpornosti složenog informacijskog sustava.

Važnost je ovog modula u tome što studenti uče kritički promišljati o procesima složenih informacijskih sustava. U okviru ovog modula studenti trebaju strukturirano razmišljati i koristiti se temeljnim tehnološkim znanjima kako bi učinkovito otkrili i uklonili uzroke problema u složenim informacijskim sustavima. Prethodno navedene vještine od ključne su važnosti za sistemske inženjere.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Cisco (2021) Cisco networking Academy [Online]. Available at: www.netacad.com (Accessed: 21 April 2021)
2. White, R. Donohue, D. (2014) Art of network architecture, the business-driven design. Cisco Press. 221 River Street, Hoboken, NJ 07030

Preporučena literatura:
1. Cisco (2020) Campus LAN and wireless LAN solution design guide [Online]. Available at: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/CVD/Campus/cisco-campus-lan-wlan-design-guide.html (Accessed: 21 April 2021)
2. MPLS WAN Technology Design Guide - August 2014 [Online]. Available at: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/CVD/Aug2014/CVD-MPLSWANDesignGuide-AUG14.pdf (Accessed: 21 April 2021)
3. Configuration professional: Site-to-Site IPsec VPN between two IOS routers configuration example [Online]. Available at: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/cloud-systems-management/configuration-professional/113337-ccp-vpn-routerA-routerB-config-00.html (Accessed: 21 April 2021)
4. Dynamic multipoint VPN configuration guide, Cisco IOS release 15MandT [Online]. Available at: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_conn_dmvpn/configuration/15-mt/sec-conn-dmvpn-15-mt-book.html (Accessed: 21 April 2021)
5. DMVPN dual hub with dual DMVPN network [Online]. Available at: https://learningnetwork.cisco.com/s/article/dmvpn-dual-hub-with-dual-dmvpn-network (Accessed: 21 April 2021)

Dodatna literatura:
1. Johnson A. (2020) 31 days before your CCNA exam: A day-by-day review guide for the CCNA 200-301 certification exam. Cisco Press. 221 River Street, Hoboken, NJ 07030

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Utvrditi osnovnu vrijednost normalnog rada IT sustava.
 • Otkriti probleme u radu IT sustava s obzirom na osnovnu vrijednost.
 • Definirati problem s obzirom na njegov utjecaj na redovan rad IT sustava.
 • Ukloniti uzrok problema ili primijeniti zaobilazno rješenje.
 • Predložiti izmjenu IT sustava kako bi se spriječilo ponavljanje istog ili sličnog problema.
 • Provesti potrebne izmjene na IT sustavu kako bi se spriječila pojava istih ili sličnih problema u budućnosti.

Željeni ishodi učenja

 • Usporediti osnovnu vrijednost s ukupnim kapacitetima IT sustava.
 • Prepoznati abnormalan rad IT sustava u odnosu na osnovnu vrijednost.
 • Definirati kako će problem utjecati na redovan rad IT sustava.
 • Planirati i provesti postupak uklanjanja uzroka problema.
 • Obrazložiti zašto je primijenjena izmjena na informacijskom sustavu kako bi se spriječili budući slični problemi.
 • Planirati provedbu potrebne izmjene na IT sustavu kako bi se spriječila pojava istih ili sličnih problema u budućnosti.
Podijeli: Facebook Twitter