Image for
Naslovnica

Senzori i aktuatori

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 105
Ukupno 150

Naziv predmeta

Senzori i aktuatori

Oznaka predmeta

22-02-518

Semestar

2

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul upoznaje studente s pretvaračima, bilo senzorima ili aktuatorima, kao sredstvima interakcije IoT-uređaja sa stvarnim svijetom, te njihovom uporabom i komunikacijskim protokolima kao temeljnim aspektima područja interneta stvari (IoT)

Ovaj modul nastavlja se na prethodni modul Ugradbene platforme i operacijski sustavi te osigurava studentima vještine i znanja potrebna za identifikaciju odgovarajućeg tipa senzora i aktuatora za specifičnu svrhu, čime se poboljšava upotrebljivost i kvaliteta prikupljenih podataka. Stečene vještine značajno doprinose stručnom razvoju studenata u povezanim profesionalnim područjima.

Studenti će naučiti o:
• analognim i digitalnim sučeljima koja se koriste za spajanje senzora na procesorsku jedinicu
• različitim tipovima senzora, načelima rada i različitim verzijama navedenih senzora
• različitim tipovima aktuatora (standardni tipovi, različite vrste motora i standardnih prikaza)
• uporabi metoda obrade signala za izradu sinergijskih efekata
• fuziji senzora.

Modul se podučava u programskom jeziku C++. Završno vrednovanje temelji se na rješavanju niza manjih praktičnih zadataka vezanih uz ugradbene računalne sustave uporabom zadanog programskog jezika i alata za razvoj softvera. Studenti također izvode samostalne projekte u sklopu kojih izrađuju ugradbena rješenja sa senzorima i aktuatorima u skladu sa zadanim specifikacijama.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Ida, N. (2020) Sensors, Actuators, and Their Interfaces: A multidisciplinary introduction (Control, Robotics and Sensors). 2nd edn. Stevenage: The Institution of Engineering and Technology.

Preporučena literatura:
1. Wolf, M. (2019) Embedded System Interfacing: Design for the Internet-of-Things (IoT) and Cyber-Physical Systems (CPS). Burlington: Morgan Kaufmann.
2. De Silva, C.W. (2016) Sensors and Actuators Engineering System Instrumentation Second Edition. Boca Raton: CRC Press.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Koristiti optimalni serijski protokol za ugradbeni računalni sustav u svrhu komunikacije sa senzorima i aktuatorima.
 • Primijeniti metode detekcije pogreški u prijenosu podataka.
 • Izraditi vlastito softversko rješenje za ugradbeni računalni sustav uporabom sinkronih i/ili asinkronih serijskih protokola.
 • Odabrati senzore i aktuatore koji su kompatibilni s ugradbenim računalnim sustavom za određenu svrhu.
 • Izraditi vlastito softversko rješenje za ugradbeni računali sustav koje će obrađivati senzorske signale i generirati kontrolne signale aktuatora.
 • Primijeniti fuziju podataka dobivenih od senzora u vlastitom softverskom i/ili hardverskom rješenju za ugradbeni računali sustav.

Željeni ishodi učenja

 • Koristiti optimalni serijski protokol za ugradbeni računalni sustav u svrhu komunikacije sa senzorima i aktuatorima te analizirati odabrani serijski protokol.
 • Primijeniti složene metode detekcije pogreški u prijenosu podataka.
 • Izraditi vlastito složeno softversko rješenje za ugradbeni računalni sustav uporabom sinkronih i/ili asinkronih serijskih protokola.
 • Odabrati optimalne senzore i aktuatore koji su kompatibilni s ugradbenim računalnim sustavom za određenu svrhu.
 • Izraditi vlastito složeno softversko rješenje za ugradbeni računali sustav koje će obrađivati senzorske signale i generirati kontrolne signale aktuatora.
 • Primijeniti fuziju podataka dobivenih od senzora u vlastitom složenom softverskom i/ili hardverskom rješenju za ugradbeni računali sustav.
Podijeli: Facebook Twitter