Image for
Naslovnica

Sigurnost informacijskih sustava

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Sigurnost informacijskih sustava

Oznaka predmeta

21-01-520

Semestar

4

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj je modul osmišljen kako bi studentima pružio znanje i razumijevanje načela informacijske sigurnosti koja su potrebna za razvijanje više vještina na polju kibernetičke sigurnosti. Ovaj je modul temelj svih modula vezanih uz cyber sigurnost i kombinira teorijske i praktične komponente.

Studenti će naučiti osnovno znanje potrebno za sve module vezane uz kibernetičku sigurnost i ISO standard za informacijsku sigurnost i najvažnija područja informacijske sigurnosti:
• upravljanje rizicima
• autentifikacija i autorizacija
• kriptografija
• upravljanje ranjivošću
• mrežna sigurnost
• zaštita od zlonamjernog softvera
• kontinuitet poslovanja

Modul će studentima pružiti detaljno objašnjenje naprednih sigurnosnih napada i zaštitnih mehanizama i omogućiti im primjenu ovog teorijskog znanja u praksi.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Andress, J., (2015). The basics of information security. Waltham: Syngress.

Preporučena literatura:
1. Brooks, C., Grow, C., Craig, P. and Short, D., (2018). Cybersecurity Essentials. Hoboken: John Wiley and Sons.

Minimalni ishodi učenja

 • Objasniti osnovne pojmove, metode i tehnike informacijske sigurnosti.
 • Predložiti optimalan način pristupa organizaciji zaštite informacijskog sustava.
 • Opisati načine na koje sigurnost informacijskog sustava može biti ugrožena.
 • Odrediti metode za procese upravljanja ranjivostima, sigurnost web aplikacija i metode za upravljanje zapisima dnevnika.
 • Razumjeti kategoriju zlonamjernih programa i tehnika za njihovu upotrebu, mrežne sigurnosne kontrole, napredne trajne prijetnje i kontinuitet poslovanja.

Željeni ishodi učenja

 • Analizirati osnovnu metodu upravljanja rizikom.
 • Procijeniti upotrebu različitih mehanizama za provjeru autentičnosti i autorizacije i njihove razlike.
 • Procijeniti različite asimetrične i simetrične kriptografske algoritme i algoritme kompresije.
 • Procijeniti važnost ispitivanja penetracije, sigurnih praksi kodiranja i upotrebe SIEM sustava.
 • Procijeniti primjenjivost inovativnih mehanizama zaštite od zlonamjernih programa i neovlaštenih aktivnosti.
Preuzmi vodič za studente
Podijeli: Facebook Twitter