Image for
Naslovnica

Sigurnost operacijskih sustava

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 75
Ukupno 120

Naziv predmeta

Sigurnost operacijskih sustava

Oznaka predmeta

22-02-554

Semestar

2

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

U okviru ovog projektnog modula studenti stječu znanja o metodama i alatima koji se koriste za poboljšanje sigurnosti otvorenih operacijskih sustava i operacijskog sustava Microsoft.

Studenti uče:
• kako implementirati sigurnosnu kontrolu u operacijske sustave,
• kako koristiti alate za postavljanje sigurnosnih podsustava,
• kako raditi sa sustavima za zapisivanje aktivnosti i sustavima za sigurnosni nadzor operacijskih sustava,
• kako pronaći i primijeniti najbolje prakse za osiguranje operacijskih sustava i usluga.

U okviru ovog modula studenti razvijaju istraživačke vještine i vještine pronalaženje rješenja.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Jahoda, M., Fiala, J. and Wadeley, S. (2020). Red Hat Enterprise Linux 7 Security Guide. Raleigh: Red Hat Customer Content Services.
2. Moskowitz, J. (2015). Group Policy: Fundamentals, Security and the Managed Desktop, New York: Sybex.

Preporučena literatura:
1. Tevault, D.A., (2018). Mastering Linux Security and Hardening: Secure your Linux server and protect it from intruders, malware attacks, and other external threats. Birmingham: Packt Publishing
2. Francis, D., (2019). Mastering Active Directory: Deploy and Secure Infrastructures with Active Directory, Windows Server 2016, and PowerShell. Birmingham: Packt Publishing

Dodatna literatura:
1. [Anom.], (2020). CIS Controls. Available at: https://www.cisecurity.org/controls/ (Accessed: 2 May 2021).

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Spremiti osnovnu sigurnosnu razinu otvorenih operacijskih sustava.
 • Konfigurirati osnovne sigurnosne postavke otvorenih operacijskih sustava.
 • Provesti radnje za podizanje sigurnosne razine otvorenih operacijskih sustava i aplikacija.
 • Spremiti osnovnu sigurnosnu razinu operacijskog sustava Microsoft.
 • Konfigurirati osnovne sigurnosne postavke operacijskog sustava Microsoft.
 • Provesti sigurnosne radnje za operacijski sustav Microsoft i Microsoftove programe.

Željeni ishodi učenja

 • Spremiti naprednu sigurnosnu razinu otvorenih operacijskih sustava.
 • Konfigurirati napredne sigurnosne postavke otvorenih operacijskih sustava.
 • Osmisliti radnje za podizanje sigurnosne razine otvorenih operacijskih sustava i aplikacija.
 • Spremiti naprednu sigurnosnu razinu operacijskog sustava Microsoft.
 • Konfigurirati napredne sigurnosne postavke operacijskog sustava Microsoft.
 • Osmisliti sigurnosne radnje za operacijski sustav Microsoft i Microsoftove programe.
Podijeli: Facebook Twitter