Image for
Naslovnica

Ugradbene platforme i operacijski sustavi

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 105
Ukupno 150

Naziv predmeta

Ugradbene platforme i operacijski sustavi

Oznaka predmeta

22-02-505

Semestar

1

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul upoznaje studente s osnovama ugradbenih računalnih sustava, platformi i operacijskih sustava u stvarnom vremenu te kako programirati na istima.

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da steknu konkretna znanja o pouzdanim, ugradbenim, ograničenim i industrijskim platformama i aplikacijama.

Pohađanjem ovog modula studenti stječu znanja i vještine potrebne za uspješno pohađanjem modula Senzori i aktuatori u nadolazećem semestru. Stečene vještine značajno doprinose stručnom razvoju studenata u povezanim profesionalnim područjima.

Studenti će naučiti:
• o različitim pristupima računarstvu, gdje su najvažniji koncepti poput pouzdanosti, determinizma, energetske učinkovitosti, ograničenog korištenja resursa itd.
• o arhitekturama različitih mikrokontrolera i povezanih periferijskih sklopova (GPIO, ADC, DAC, I2C, SPI, UART itd.)
• pojedinosti programiranja mikrokontrolera (mjerači vremena, prekidi, WDT, DMA itd.)
• koristiti operacijske sustave u stvarnom sustavu (RTOS)
• riješiti uobičajene programerske zadatke na ugradbenim platformama i operacijskim sustavima u stvarnom vremenu.

Modul se podučava u programskom jeziku C++. Završno vrednovanje temelji se na rješavanju niza manjih praktičnih zadataka vezanih uz ugradbene računalne sustave uporabom zadanog programskog jezika i alata za razvoj softvera. Studenti također izvode samostalne projekte u sklopu kojih izrađuju ugradbena rješenja u skladu sa zadanim specifikacijama.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Lacamera, D. (2018) Embedded Systems Architecture: Explore architectural concepts, pragmatic design patterns, and best practices to produce robust systems. Birmingham: Packt Publishing.
2. Ibrahim, D. (2020) ARM-Based Microcontroller Multitasking Projects: Using the FreeRTOS Multitasking Kernel. London: Newnes.

Preporučena literatura:
1. Barry, R. (2010) Using the FreeRTOS Real Time Kernel. Bristol: Real Time Engineers Ltd.
2. Abbott, D. (2017) Linux for Embedded and Real-time Applications. 4th edn. London: Newnes.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Preporučiti uporabu dodatne memorije za ugradbene računalne sustave.
 • Odabrati cijenu, značajke i dostupnost optimalnog ugradbenog računalnog sustava za određenu svrhu.
 • Izraditi vlastito softversko rješenje za ugradbeni računalni sustav u svrhu upravljanja zadanim sustavom.
 • Preporučiti optimalan način korištenja resursa ugradbenog računalnog sustava za rad u stvarnom vremenu.
 • Koristiti mehanizme prekida na ugradbenim računalnim sustavima.
 • Izraditi vlastito softversko rješenje za ugradbeni računalni sustav u svrhu izvođenja operacija u stvarnom vremenu.

Željeni ishodi učenja

 • Preporučiti uporabu dodatnih komponenti za ugradbene računalne sustave.
 • Odabrati cijenu, značajke i dostupnost optimalnog ugradbenog računalnog sustava za određenu svrhu, uzimajući u obzir potrošnju energije.
 • Izraditi vlastito softversko rješenje za ugradbeni računalni sustav u svrhu upravljanja zadanim složenim sustavom.
 • Preporučiti optimalan način korištenja resursa ugradbenog računalnog sustava za rad u stvarnom vremenu, uzimajući u obzir potrošnju energije.
 • Koristiti mehanizme prekida na ugradbenim računalnim sustavima za rješavanje složenih zadataka.
 • Izraditi vlastito softversko rješenje za ugradbeni računalni sustav u svrhu izvođenja složenih operacija u stvarnom vremenu.
Podijeli: Facebook Twitter