fbpx
Image for
Naslovnica

Uvod u računalne mreže

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Uvod u računalne mreže

Oznaka predmeta

22-00-501

Semestar

1

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da nauče kako se realizira mrežna komunikacija te kako izgraditi funkcionalnu računalnu mrežu SOHO (mreža za kućne korisnike i male tvrtke)

Studenti će naučiti:
• prepoznati ključne elemente arhitekture računalne mreže
• terminologiju i tehnologije koje se koriste u računalnim mrežama
• koristiti referentne modele za objašnjavanje mrežne komunikacije
• koristiti alate za analizu mrežnog prometa
• izraditi i adresirati shemu za manju mrežu
• odabrati opremu za manju mrežu
• implementirati manju mrežu u mrežnom simulatoru
• prepoznati značajke mrežne sigurnosti
• prepoznati ulogu bežične komunikacije u modernoj mreži.

Studentima je važno pohađati ovaj modul razumijevanja naičina uspostave komunikacije među uređajima u mrežnim funkcijama. Model za otvoreno povezivanje sustava (OSI) upotrebaljva se za objašnjavanje nužnih koraka uspostavljanja, održavanja i zatvaranja komunikacije među uređajima u mreži. Ovo je prvi modul u sklopu kojeg studenti imaju priliku upotrebaljavati alate i naredbe za interakciju s ostalim uređajima u mreži i analizu mrežne komunikacije te koristiti mrežni simulator za implementaciju funkcionalne mreže SOHO.

Sadržaj

U ovom kolegiju studenti se upoznaju s općom arhitekturom i ključnim karakteristikama računalnih mreža, kao i mrežnom terminologijom, tehnologijama i alatima koji se obično koriste u računalnim mrežama. Za objašnjenje tehnologija, njihove međuovisnosti i općenito kako dolazi do mrežne komunikacije koristi se 7 -slojni OSI (Open Systems Interconnection) model. Posebna se pozornost pridaje transportnom, mrežnom i podatkovnom sloju, te temeljnim mehanizmima koji omogućuju komunikaciju kroz računalnu mrežu. Glavni fokus je učenje kroz analizu mrežnog prometa i tumačenje što i zašto se događa na mreži, kao i praktični rad na vježbama i dokumentiranje vlastitog rada od strane studenata. Na kraju kolegija studenti će moći izraditi malu mrežu sa shemom adresiranja i objasniti koji su ključni elementi sigurnog mrežnog okruženja i kako se danas koriste bežične mreže.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Cisco (2021) Cisco Networking Academy module Introduction to Networks [Online]. Available at: www.netacad.com (Accessed: 21 April 2021)

Preporučena literatura:
1. Cisco (2020) Campus LAN and Wireless LAN Solution Design Guide [Online]. Available at: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/CVD/Campus/cisco-campus-lan-wlan-design-guide.html (Accessed: 21 April 2021)

Dodatna literatura:
1. Johnson A. (2020) 31 Days Before Your CCNA Exam: A Day-By-Day Review Guide for the CCNA 200-301 Certification Exam. Cisco Press. 221 River Street, Hoboken, NJ 07030

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Definirati ulogu računalne mreže i mrežnih tehnologija.
 • Analizirati računalnu komunikaciju korištenjem programskih alata za analizu mrežnog prometa.
 • Postaviti uređaje u mrežnu topologiju s višestrukim podmrežama.
 • Definrati arhitekture i uloge bežićnih komunikacijskih mreža.
 • Definirati ulogu kibernetičke sigurnosti u informacijskim sustavima.

Željeni ishodi učenja

 • Odabrati mrežne tehnologije sukladno poslovnim potrebama.
 • Odrediti komunikacijski status korištenjem programskih alata za analizu mrežnog prometa.
 • Izraditi funkcionalnu mrežnu topologiju s višestrukim podmrežama.
 • Usporediti različite bežićne tehnologije koje su u aktivnoj uporabi na svijetu.
 • Usporediti sigurnosne prijetnje sukladno ozbiljnosti ugroze informacijskih sustava.
Podijeli: Facebook Twitter