Uvod u računalne mreže

Karlo Josić, pred.

Karlo Josić, mag.oec., rođen je u Zagrebu. Specijalistički diplomski stručni studij projektnog menadžmenta završio je 2011. godine. Nositelj je nekoliko međunarodno priznatih certifikata iz područja informacijskih tehnologija te projektnog menadžmenta stečenih na domaćim i stranim ustanovama. Profesionalni rad je usmjerio prema analizi i razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija, upravljanju informacijskim sustavima i upravljanju informacijskim uslugama te njihovoj multidisciplinarnoj primjeni u obrazovanju, sigurnosti i ekspertnim sustavima.

Povezani kolegiji:Primjenjeno računarstvo - Preddiplomski studij

Sistemsko inženjerstvo
Implementacija složenih mrežnih okruženja
Uvod u računalne mreže
Programsko inženjerstvo
Uvod u računalne mreže

Diplomski studij - Primijenjeno računarstvo

Sistemsko usmjerenje
Rješavanje problema u ICT sustavima
Podijeli: Facebook Twitter