Natrag na nastavnici i asistenti

Karlo Josić, asistent

 Karlo Josić, asistent

Karlo Josić, struč.spec.projektnog menadžmenta, rođen je 10. veljače 1985. godine u Zagrebu. Specijalistički diplomski stručni studij projektnog menadžmenta završio je 2011. godine. Nositelj je nekoliko međunarodno priznatih certifikata iz područja informacijskih tehnologija te projektnog menadžmenta stečenih na domaćim i stranim ustanovama. Profesionalni rad je usmjerio prema analizi i razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija, upravljanju informacijskim sustavima i upravljanju informacijskim uslugama te njihovoj multidisciplinarnoj primjeni u obrazovanju, sigurnosti i ekspertnim sustavima.

Povezani kolegiji:Primjenjeno računarstvo - Preddiplomski studij

Sistemsko inženjerstvo
Uvod u računalne mreže
Programsko inženjerstvo
Uvod u računalne mreže
Podijeli: Facebook Twitter