Image for
Naslovnica

Virtualizacija i oblak

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Virtualizacija i oblak

Oznaka predmeta

21-02-558

Semestar

3

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj je ovog modula omogućiti studentima da nauče:
• razliku između lokalne infrastrukture i infrastrukture u oblaku,
• različite metode prelaska iz virtualnog okruženja u okruženje u oblaku,
• kako upravljati sigurnošću, objektima i udaljenim pristupom u Microsoftovoj infrastrukturi javnog oblaka.

Studenti stječu znanja o interakciji između standardnog virtualnog okruženja i okruženja u oblaku. Budući da korištenje okruženja u oblaku raste i djelomično zamjenjuje tradicionalno lokalno okruženje, studentima je važno naučiti kada koristiti lokalno rješenje, a kada rješenje u oblaku; naime, rješenja u oblaku nisu uvijek jedina i najbolja rješenja.

Studentima je važno pohađati ovaj modul jer se virtualizacija i oblak najčešće koriste u IT infrastrukturi. Znanje i razumijevanje koje studenti steknu bit će vrlo korisno za njihovo buduće radno mjesto jer nevirtualna okruženja danas gotovo više i ne postoje. U okviru ovog modula studenti će steći praktično iskustvo u izradi virtualnih rješenja i rješenja u oblaku.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Syrewicze, A., Siddaway, R. (2018) Pro Microsoft Hyper-V 2019, One New York Plaza, Suite 4600, New York, NY 10004-1562, Apress Media.
2. Patel, H. (2021) Exam Ref AZ-104 Microsoft Azure Administrator [s.l.], Microsoft Press.

Preporučena literatura:
1. Thomas, O. (2020) Windows Server 2019 Inside Out, Microsoft Press [s.l.]
2. Foulds, I. (2020) Learn Azure in a Month of Lunches, 20 Baldwin Road, PO Box 761, Shelter Island, NY 11964, Manning Publications.

Dodatna literatura:
1. Cheshire, J. (2020) Exam Ref AZ-900 Azure Fundamentals [s.l.], Microsoft Press.
2. Krause, J. (2019) Mastering Windows Server 2019: The complete guide for IT professionals to install and manage Windows Server 2019 and deploy new capabilities, 2nd edition, Livery Place, 35 Livery Street, Birmingtham B3 2PB, Packt Publishing

Minimalni ishodi učenja

 • Ocijeniti upotrebu lokalne i oblačne infrastrukture.
 • Procijeniti mogućnost integracije virtualne i oblačne infrastrukture u hibridni oblak.
 • Preporučiti postavke za implementaciju sigurne infrastrukture javnog oblaka temeljene na tehnologijama Microsofta.
 • Pružiti podršku prilikom implementacije objekata u infrastrukturi javnog oblaka temeljenoj na tehnologijama Microsofta.
 • Omogućiti odgovarajuće sigurnosne mehanizme u infrastrukturi javnog oblaka temeljenoj na tehnologijama Microsofta.

Željeni ishodi učenja

 • Predložiti upotrebu lokalne ili oblačne infrastrukture.
 • Obraniti stajalište o razlogu integracije virtualne i oblačne infrastrukture u hibridni oblak.
 • Predložiti mogućnosti za osmišljavanje sigurne infrastrukture javnog oblaka temeljene na tehnologijama Microsofta.
 • Predložiti opcije objekata u infrastrukturi javnog oblaka temeljenoj na tehnologijama Microsofta.
 • Osmisliti odgovarajuće sigurnosne mehanizme u infrastrukturi javnog oblaka temeljenoj na tehnologijama Microsofta.
Preuzmi vodič za studente
Podijeli: Facebook Twitter