fbpx
Image for
Naslovnica

Web tehnologije za IoT

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 105
Ukupno 150

Naziv predmeta

Web tehnologije za IoT

Oznaka predmeta

22-02-531

Semestar

3

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul upoznaje student s komunikacijskim protokolima aplikacijskog sloja, uslugama u oblaku i povezanim ulogama u suvremenom ekosustavu interneta stvari.

Ovaj modul je dio izborne skupine modula Internet stvari te se nastavlja na module Ugradbene platforme i operacijski sustav, Senzori i aktuatori te Bežične računalne mreže 2 iz iste skupine.

Stečene vještine značajno doprinose stručnom razvoju studenata u povezanim profesionalnim područjima.

Studenti će naučiti o:
• modernim distribuiranim arhitekturama interneta stvari koje su izgrađene na temelju programskih sučelja REST ili gRPC
• različitim mogućnostima pozadinskih usluga u oblaku
• redovnim komunikacijskim protokolima aplikacijskog sloja
• povezivanju ugradbenih uređaja s pozadinskim uslugama pomoću komunikacijskih protokola aplikacijskog sloja
• primjeni i produbljivanju znanja i vještina stečenih u prethodnim modulima unutar iste skupine.

Modul obuhvaća puni opseg razvoja programa i podučava se u programskom jeziku C++ na odabranim ugradbenim platformama. Nastava povezana s cjelinom koja obrađuje usluge u oblaku izvodi se pomoću usluga Microsoft Azure i Oracle Cloud. Završno vrednovanje temelji se na rješavanju niza manjih praktičnih zadataka te samostalnim projektima u sklopu kojih studenti izrađuju puni opseg IoT-rješenja u skladu sa zadanim specifikacijama.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Lauret, A. (2019) The Design of Web APIs. Shelter Island: Manning Publications.
2. Patil, Y. (2017) Azure IoT Development Cookbook: Develop and manage robust IoT solutions. Birmingham: Packt Publishing.

Preporučena literatura:
1. Kurniawan, A. (2018) Learning AWS IoT: Effectively manage connected devices on the AWS cloud using services such as AWS Greengrass, AWS button, predictive analytics and machine learning. Birmingham: Packt Publishing.

Dodatna literatura:
1. Cirani, S. (2018) Internet of Things: Architectures, Protocols and Standards. 1st edn. Hoboken: Wiley.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Izraditi sučelje za programiranje web aplikacija pogodno za upotrebu u sustavu interneta stvari.
 • Izraditi sučelje za programiranje web aplikacija pogodno za upotrebu u sustavu interneta stvari.
 • Izraditi softversko rješenje za prikaz sučelja aplikacije uporabom definiranog formata poruke na ugradbenom računalnom sustavu.
 • Usporediti komunikacijske protokole aplikacijskog sloja prilikom komunikacije s uslugom u oblaku.
 • Projektirati arhitekturu IoT-rješenja uporabom usluge u oblaku.
 • Izraditi IoT-rješenje uporabom usluge u oblaku.

Željeni ishodi učenja

 • Izraditi složeno sučelje za programiranje web aplikacija pogodno za upotrebu u sustavu interneta stvari.
 • Izraditi složeno sučelje za programiranje web aplikacija pogodno za upotrebu u sustavu interneta stvari.
 • Izraditi složeno softversko rješenje za prikaz sučelja aplikacije uporabom definiranog formata poruke na ugradbenom računalnom sustavu.
 • Predložiti odgovarajuće komunikacijske protokole aplikacijskog sloja za komunikaciju s uslugom u oblaku.
 • Projektirati složenu arhitekturu IoT-rješenja uporabom usluge u oblaku.
 • Izraditi složeno IoT-rješenje uporabom usluge u oblaku.
Podijeli: Facebook Twitter