Natrag na nastavnici i asistenti

dr. sc. Vladimir Šimović

red.prof.dr.sc. Vladimir Šimović rođen je 1960. u Požegi. nakon diplomiranja, magistrirao je u Varaždinu na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, a 2000. godine je doktorirao na istom sveučilištu, polje informacijske i komunikacijske znanosti, područje društvenih znanosti. Certificirani je voditelj razvoja i provedbe projekata financiranih sredstvima EU. Govori četiri strana jezika. Član je Hrvatskog društva za operacijska istraživanja, Hrvatskog strukovnog udruženja vještaka i sudskih vještaka, Matice hrvatske, Svjetske Azijsko pacifičke asocijacije glavnih izvršnih direktora i njihov viši stručni savjetnik u Kini. Suradnik je i počasni doktor te gostujući profesor Međunarodnog instituta za napredne studije u sustavnim istraživanjima i kibernetici, u Kanadi. Bio je višegodišnji predstojnik Europskog centra za napredna i sustavna istraživanja u Zagrebu. U RH je redoviti profesor u trajnom zvanju od 2014. godine, a ima važeći i ekvivalentan izbor u više drugih država. Njegov nastavni i istraživački opus ostvaruje se u različitim područjima znanosti i visokog obrazovanja, posebice u domeni informacijsko-komunikacijskih i računalnih znanosti, organizacije, menadžmenta i tehnologije u obrazovanju, primjene naprednih znanstvenih i istraživačkih metodologija i tehnika te u operacijskim istraživanjima i upravljanju projektima. U navedenim područjima autor je ili urednik više od dvadeset knjiga i obrazovnih materijala te preko sto i pedeset znanstvenih radova objavljenih u časopisima ili zbornicima međunarodnih znanstvenih konferencija. Vodio je, ili je bio istraživač u više od deset znanstvenoistraživačkih projekata, od kojih su četiri bila isključivo međunarodna, a ostali nacionalni. Vodio je, ili je bio glavni suradnik u više zapaženih stručnih i profesionalnih, međunarodnih i nacionalnih projekata. Tijekom svoje akademske karijere obavlja i cijeli niz strateških funkcija, kao što su rukovoditelj katedre i sveučilišnog odjela, dekan fakulteta, prorektor i rektor.

Podijeli: Facebook Twitter