Natrag na nastavnici i asistenti

dr. sc. Tihana Babić

Tihana je diplomirala filozofiju i kroatologiju 2009. godine, profesorski smjer, a 2012. godine položila je i državni stručni ispit za nastavnicu etike. Od 2013. godine radi na Visokom učilištu Algebra, prvo kao voditeljica studentske službe, a zatim kao glavna tajnica visokog učilišta, te od 2021. godine kao nastavnica i znanstvenica u punom radnom vremenu. Od 2018. godine članica je Stručnog vijeća te Upravnog vijeća Visokog učilišta Algebra. Od 2019. godine temelju mišljenja Stručnog povjerenstva te Matičnog povjerenstva za humanističke znanosti Vijeća veleučilišta i visokih škola RH, izabrana je nastavno zvanje predavača u području humanističkih znanosti, polje filozofija. Od 2020. godine temelju mišljenja Stručnog povjerenstva te Matičnog povjerenstva za društvene znanosti Vijeća veleučilišta i visokih škola RH, izabrana je nastavno zvanje višeg predavača u području društvenih znanosti, polje interdisciplinarne društvene znanosti. Autorica je i koautorica znanstvenih i stručnih radova te priručnika za studente u području informacijskih i komunikacijskih znanosti i etike. Sudjelovala je te javno izlagala na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama. 2021. godine doktorirala je na poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu Promjena komunikacijske paradigme u visokom obrazovanju pod utjecajem društvenih medija s ocjenom magna cum laude.

Podijeli: Facebook Twitter