fbpx
Natrag na nastavnici i asistenti

Renato Barišić, v. pred.

Rođen je 1969. godine u Zagrebu. Uz redovito obrazovanje, dodatno je završio pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu te niz poslovnih i stručnih edukacija u zemlji i inozemstvu. Trenutno je na poslijediplomskom doktorskom studiju Informacijsko društvo na Fakultetu za informacijske študije u Novom mestu. Nositelj je desetak međunarodno priznatih certifikata iz područja informacijskih tehnologija, kvalitete, upravljanja i savjetovanja, stečenih na domaćim i stranim ustanovama. Profesionalni rad je usmjerio prema analizi i razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija, upravljanju informacijskim sustavima i upravljanju informacijskim uslugama te njihovoj multidisciplinarnoj primjeni u obrazovanju, sigurnosti i ekspertnim sustavima. Uz to, bavi se sustavima kvalitete s naglaskom na upravljanje kvalitetom u IT sustavima i IT uslugama u poslovnim informacijsko-komunikacijskim okolinama. Član je upravnih odbora Hrvatskog informatičkog zbora i Hrvatskog društva menadžera kvalitete te je član Hrvatskog društva za kvalitetu. Dobitnik je Kristalnog globusa Hrvatskog informatičkog zbora i priznanja za najbolji rad na Europskoj konferenciji o naprednim i sustavnim istraživanjima. Uz više desetaka objavljenih znanstvenih i stručnih radova, redoviti je govornik na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama.

Podijeli: Facebook Twitter