Natrag na nastavnici i asistenti

Ana Lokas Ćošković, pred.

Ana Lokas Ćošković rođena je 1977. godine u Zagrebu. 2002. godine diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na smjerovima Engleskog jezika i književnosti te fonetike. Za vrijeme studija bila je mentor u Govorničkoj školi, koju je organizirao Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva. 2005. položila je Stručni ispit za zanimanje ‘Profesor engleskog jezika’. 2008. godine diplomirala je na Medijskom učilištu Studia Intermedia, smjer Odnosi s javnošću. Radila je u školama stranih jezika ‘Lingua grupa’ i ‘Medijana jezici’ u Zagrebu gdje je predavala na tečajevima općeg i poslovnog engleskog jezika. Od 2008. do 2015. godine živjela je izvan Hrvatske, bavila se podučavanjem engleskog jezika i prevođenjem. U Istanbulu, u Turskoj, radila je u međunarodnoj školi ‘Istanbul International Pre-School’ gdje je pripremala predškolski uzrast za kompletan nastavni program na engleskom jeziku. Ana Lokas Ćošković trenutno radi kao predavačica engleskog jezika na Visokom učilištu Algebra i kao voditeljica Katedre za opće predmete.

Povezani kolegiji:Digitalni marketing - Preddiplomski studij

Digitalni marketing
Engleski jezik

Oblikovanje tržišnih komunikacija - Preddiplomski studij

Oblikovanje tržišnih komunikacija
Engleski jezik 1
3D Oblikovanje tržišnih komunikacija
Engleski jezik 1
Podijeli: Facebook Twitter