Natrag na nastavnici i asistenti

doc. dr. sc. Nikola Protrka

Završio matematičku gimnaziju i Fakultet kriminalističkih znanosti. Zaposlen u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Radio kao inspektor na poslovima kriminalističke policije, i to poslovima općeg i gospodarskog kriminaliteta, kriminalističke analitike, kompjuterskog kriminaliteta. Završio poslijediplomski sveučilišni studij na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu na temu ''Računalna forenzička analiza''. Doktorirao na temu "Međunarodna suradnja i sigurnost u suzbijanju kriminaliteta u kibernetičkom prostoru". Zaposlen na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu. Izabran u nastavno zvanje profesora visoke škole za područje društvenih znanosti, znanstveno polje sigurnosne i obrambene znanosti te područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana organizacija i informatika. Kao gost predavač sudjeluje u nastavi na Sveučilištu u Zagrebu - Pravnom fakultetu, kolegij Pravo informacijskih sustava, Fakultetu elektrotehnike i računarstva, kolegij Računalna forenzika. Nositelj je kolegija Sigurnost, privatnost i etičnost digitalnih podataka na Visokom učilištu Algebra. Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu imenovan stalnim sudskim vještakom za informatiku. Član je nacionalne kontakt točke agencije Europske unije - CEPOL (European Union Agency for Law Enforcement Training) čije su osnovne zadaće razvoj, provođenje i koordinacija osposobljavanja službenika za izvršavanje zakonodavstva. Kao vanjski suradnik Agencije za zaštitu osobnih podataka sudjeluje u Twinning projektima kao ekspert (SME) za GDPR. Objavljuje članke u znanstveno-stručnim časopisima i knjigama u području elektroničkih (digitalnih) dokaza, kibernetičkog kriminaliteta (cybercrime), računalnog kriminaliteta, računalne sigurnosti, zaštite osobnih i poslovnih podataka i informacijskih sustava te raznih vrsta ICT vještačenja. Pregled radova možete pogledati u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji - CROSBI.

Povezani kolegiji:Diplomski studij - Primijenjeno računarstvo

Kibernetička sigurnost
Kontinuitet poslovanja i oporavak od katastrofe
Programsko usmjerenje
Kontinuitet poslovanja i oporavak od katastrofe
Sistemsko usmjerenje
Kontinuitet poslovanja i oporavak od katastrofe
Podijeli: Facebook Twitter