fbpx
Natrag na nastavnici i asistenti

Goran Radman, v. pred.

Goran Radman je prodekan za međunarodnu suradnju i voditelj e-Leadership MBA programa na Visokom učilištu Algebra. Akademsko obrazovanje stjecao je na diplomskom studiju politologije i poslijediplomskom studiju međunarodnih odnosa Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje je sada doktorand na teorijama međunarodnih integracija. Diplomu iz poslovnog upravljanja (MBA) stekao je na Wharton School (Sveučilište Pennsylvania), a druga poslovna znanja i vještine usavršavao je kroz programe za izvršne direktore na INSEAD i London School of Economics. Bio je dekan Veleučilišta VERN (2009-2012) na kojem je i danas redoviti predavač diplomskog kolegija Konkurentnost, inovativnost i razvoj. Profesionalnu karijeru započeo je 1984. kao savjetnik za međunarodne odnose u Predsjedništvu Republike Hrvatske, a nastavio kao generalni direktor Hrvatske televizije (1987.). U privatni sektor prelazi 1992. kada postaje direktor tvrtke MicroLAB. U Microsoft Corporation došao je 1996. kako bi osnovao i pokrenuo Microsoft Hrvatska, a zatim u 2000. postao generalni direktor najprije Adriatic regije te potom i Jugoistočne Europe. Imenovan je predsjednikom Microsofta za Jugoistočnu Europu (2004.) te predsjednikom za Istočnu i Centralnu Istočnu Europu (2006.). Nakon odlaska iz Microsofta (2008.) bio je predsjednik partnerske tvrtke SenseConsulting te vlasnik tvrtke NAUTAR za poslovno savjetovanje. Od 2012. do 2016. bio je Glavni ravnatelj Hrvatske Radiotelevizije. Predsjednik je Upravnog odbora Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo. Autor je, koautor i urednik većeg broja stručnih i znanstvenih radova te knjiga s područja društvenog razvoja, poslovnog upravljanja, informacijske tehnologije, medija i međunarodnih odnosa.

Podijeli: Facebook Twitter