Natrag na nastavnici i asistenti

dr. sc. Nataša Trojak, prof. v. š.

dr.sc. Nataša Trojak je prodekanica za nastavu i profesor visoke škole ekonomske grupe predmeta na Visokom učilištu Algebra. Diplomirala je 1996., a znanstveni magisterij obranila 2009. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, studij „Organizacija i management“. Doktorat iz područja društvenih znanosti, polje psihologija stekla je u studenom 2020. godine. Još tijekom studija počela je raditi u nekoliko manjih tvrtki, da bi nakon diplome karijeru nastavila u Wrigleyu, AWT-u, Gastro Grupi, a na kraju otvara i vlastito poduzeće. Od 2001. godine održava radionice, treninge i klasičnu nastavu na nizu visokoškolskih ustanova, ali i u poduzećima, razvojnom agencijama i slično. Od 2009. godine profesionalnu karijeru nastavlja u području visokog obrazovanja. Paralelno je, samostalno i u timu, objavila niz pisanih radova s područja poduzetništva i menadžmenta, koautor je nekoliko knjiga koje se bave istim područjem, a sudjeluje i na domaćim i međunarodnim konferencijama i skupovima. Objavila je i nekoliko priručnika koji pokrivaju teme koje obuhvaćaju predmeti Poduzetništvo i Prodajna komunikacija na Visokom učilištu Algebra.

Povezani kolegiji:Diplomski studij - Digitalni marketing

Digitalni marketing
Bihevioralna ekonomija
Diplomski rad
Dizajn razmišljanje
Kreativnost i kritičko mišljenje
Menadžment i Leadership

Diplomski studij - Primijenjeno računarstvo

Kibernetička sigurnost
Diplomski rad
Kreativnost i kritičko mišljenje
Usmjerenje razvoja računalnih igara
Diplomski rad
Kreativnost i kritičko mišljenje
Programsko usmjerenje
Diplomski rad
Kreativnost i kritičko mišljenje
Podatkovno usmjerenje
Diplomski rad
Kreativnost i kritičko mišljenje
Sistemsko usmjerenje
Diplomski rad
Kreativnost i kritičko mišljenje

Primjenjeno računarstvo - Preddiplomski studij

Programsko inženjerstvo
Organizacija i management
Sistemsko inženjerstvo
Organizacija i management

Digitalni marketing - Preddiplomski studij

Digitalni marketing
Osnove ekonomije
Psihologija korisničkog iskustva
Psihologija u marketinškim komunikacijama

Multimedijsko računarstvo - Preddiplomski studij

Multimedijsko računarstvo
Psihologija korisničkog iskustva
Podijeli: Facebook Twitter