fbpx
Natrag na nastavnici i asistenti

dr. sc. Ines Vlahović, pred.

Dr.sc. Ines Vlahović rođena u Zagrebu, diplomirala je 2008. godine na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu na temu „Povezivanje nastave informatike i fizike na primjeru Excela“ u području istraživanja računalnih znanosti i fizike te stekla s time titulu prof. fizike i informatike. 2009. postaje znanstveni novak također na Fizičkom odsjeku na kojem je 2014. godine doktorirala na temu „Identifikacija periodičnosti višega reda u insektu Tribolium castaneum pomoću računalne GRM metode” pod mentorstvom akademika, profesora emeritusa, dr.sc. Vladimira Paara u području istraživanja teorijske biofizike. Održala je velik broj sati nastave na kolegijima iz područja fizike i informatike i na PMF-u i u sklopu Algebre. Održala je nekoliko pozvanih predavanja u sklopu nastavne sekcije Hrvatskog fizičkog društva u sklopu projekta Inkulturacija znanosti u društvo, predavanje u sklopu Hrvatskog društva za teorijsku i matematičku biologiju, na simpozije Suvremeni kurikul i fizika, Neuroznanost učenja i pamćenja, Primijenjene genomike – precizna medicina i Genomske tehnologije. Članica je: Hrvatskog biofizičkog društva, Europskog biofizičkog društva, Vijeće za znanost i obrazovanje, HAZU, Odbor za primijenjenu genomiku, HAZU. Također je sudjelovala u znanstvenim projektima “Periodičnosti višeg reda i globalne repeticijske mape genoma neandertalca, čovjeka i čimpanze”, “KSA kompjutorsko istraživanje repeticija višeg reda i duplikona u humanom genomu”, Varijante u repetitivnim strukturama višeg reda u centromernim i NBPF dijelovima genoma čovjeka i viših primata tokom kojih je objavila veliki broj znanstvenih radova u časopisima, konferencijama, zbornicima. Od 2019. godine radi kao istraživačica u Algebra Lab-u.

Povezani kolegiji:Razvoj računalnih igara - Prijediplomski stručni studij

Razvoj računalnih igara
Fizikalne osnove računalnih igara
Podijeli: Facebook Twitter