Image for Ishodi učenja na razini studijskog programa
Naslovnica

Ishodi učenja na razini studijskog programa

 • Broj 1 sustav osiguranja kvalitete u Hrvatskoj
 • Kreiramo digitalnu budućnost u Hrvatskoj već 24 godine
 • Međunarodna razmjena s više od 100 institucija
 • Čak 96% bivših studenata zaposli se u roku od 3 mjeseca od diplomiranja

Preddiplomski stručni studij 3D dizajn u tržišnim komunikacijama

Ishodi učenja na razini studijskog programa

Opći ishodi učenja:

 1. Kreirati vlastita vizualno komunikacijska rješenja u kojima se vidi poznavanje problematike i metodologije vizualnog komponiranja, perspektive, prostora, granica, forme, tonskog, kolorističkog, zlatnog reza i raznih utjecaja iz povijesti umjetnosti
 2. Osmisliti i promišljati kompozicijske elemente (linija, točka, krug, kvadrat) te elemente jezika vizualnog oblikovanja (ilustracije, crteže, tipografiju, fotografiju)
 3. Smisleno korištenje temeljnih metoda tržišnog komuniciranja, kreativnog jezičnog izražavanja te upotreba vizualno-komunikacijskih strategija u kreativnoj industriji
 4. Kreirati uz teoriju oblikovanja i konceptualnom vizualnom metodom razne potrebe crtačka i idejna rješenja portreta, figure, akta, predmeta na kojima se vidi poznavanje metodologije izrade vizualnog predloška u raznim prikladnim medijima
 5. Vrednovati i analizirati složene probleme iz područja struke korištenjem temeljnih tržišnih koncepata, psihologije oblikovanja tržišnih komunikacija te ponašanja potrošača
 6. Analizirati razne materijale tržišnih komunikacija, strategije te portfolio i načine prikupljanja i obrade materijala stvorenih prema prema klijentu, i na temelju njih zaključivati o načinima konceptualizacije i izrade vlastitih materijala

Posebni ishodi učenja:

 1. Predlagati inovativna rješenja u području oblikovanja vizualnih komunikacija kritičkom analizom i vrednovanjem aktualnih spoznaja, modela i rješenja iz područja struke, upotrebom „rješenja najboljih praksi“ te poznatih i modificiranih vizualnih problema
 2. Kreirati, obraditi i izraditi elemente vizualnog oblikovanja iz različitih okruženja i medija (3D model, mockup, ilustracija, fotografija i sl.) u gotov prezentacijski vizualni materijal.
 3. Kreirati vlastita tipografska rješenja na temelju razumijevanja i poznavanja metodologije i problematike izrade tipografije i baratanja oblikovnim izričajnim sredstvima u cjelini prema nekom tržišnom zadatku
 4. Kreirati elemente portfolia i vlastitog brenda za (samo)promociju, komunikaciju vlastitog kreativnog sadržaja na tržištu (društvene mreže, forumi, portali i sl.)
 5. Aplicirati psihologiju i učinak svjetla i boje na razne vizualne izričaje od ilustracije i fotografije pa sve do videa i produkcije 3D sadržaja, radi povećanja čitljivosti, prijenosa informacija i povezivanja elemenata
 6. Smisleno voditi vizualni projekt od početka idejnih rješenja do finalne produkcije i postprodukcije na različitim multimedijskim platformama
 7. Planirati i predvidjeti elemente korisničkog sučelja kroz mehaniku funkcioniranja strukture sadržaja te definirati prikladne postupke standardizacije prema platformama digitalnog okruženja
 8. Kreirati receptivnom i perceptivnom i konceptualnom metodom za razne potrebe likovna rješenja različitih predmeta, vozila, elemenata i objekata, interijera i elemenata eksterijera, na kojima se vidi poznavanje alata, metodologije izrade i optimizacije topologije 3D modela
 9. Kreirati konceptualnom metodom razna animacijska rješenja za razne upotrebe, pri čemu rješenja uključuju primjerenu stručnu metodologiju izrade raznih kostura za animaciju, jednostavne animacije objekata, animacije likova i karakterne animacije, i pokazati karakter forme vezane uz pokret
Preuzmi vodič za studente

Saznajte sve o programu

Preuzmite brošuru i otkrijte svoj svijet u kojem ćete ostvariti svoj potencijal. Otkrijte sve o studijskom programu, našim studentima i svemu što trebate znati.

 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Podijeli: Facebook Twitter