Image for
Naslovnica

Crtanje 1 - Crtačke tehnike

  • Predavanje 15
  • Vježbe 45
  • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Crtanje 1 - Crtačke tehnike

Oznaka predmeta

21-07-500

Semestar

1

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da:
• usvoje osnovne tehnike crtanja i razvoj ključnih čimbenika koji definiraju percepciju i praktične vještine crtanja
• koriste teorijsko znanje o osnovnim elementima vizualne kulture i da praktično poboljšaju analitičko mišljenje u crtačkim procesima

Kroz praktični rad studenti uče vještine, tehnike i metode koje će osigurati optimalnu kvalitetu vještina crtanja neophodnih za njihovu dizajnersku praksu. To se postiže postupnim pristupom razumijevanju, analiziranju i definiranju svakog postupka crtanja, počevši od linearnog konstruiranja i stvaranja linearnih crteža, do usvajanja složenih tehnika vizualnog mjerenja i prikazivanja, te konačno, stvaranjem preciznih crteža s točnim omjerima. Tehnike crtanja uključuju rekreaciju jednostavnih i složenijih oblika, od dvodimenzionalnih do trodimenzionalnih sustava prikaza.

Za studente je važno da pohađaju ovaj modul kako bi se susreli s različitim zadacima kroz koje mogu razviti svoju percepciju i transformirati opaženi motiv u precizne crteže. Tijekom rada na ovom modulu razvoj osobnih vještina biti će permanentno kompariran u kontestu razvoja i rada cijele cijele grupe studenata koja pohađa modul. Tijekom modula studenti će morati izraditi između 60-80 crteža. Svaki novi zadatak bit će nastavak prethodnog. Uz praktični rad, studenti će morati razraditi i analizirati vlastite radove, kao i radove drugih.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Chilvers, I, Glaves-Smith, J.. (2008) A Dictionary of Modern and Contemporary Art, London, Oxford Quick Reference
2. Perasović, P. (2002), Slikarski pojmovnik,
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu

Preporučena literatura:
1. Suvakovic, M. (2008) Epistemology of Art, Belgrade, TkH – centre for performing arts theory and practice

Dodatna literatura:
1. Hockney, D. (2020) A History of Pictures, 2nd edition, London, Thames Hudson

Minimalni ishodi učenja

  • Organizirati produkciju crteža kao umjetničku formu kroz uočavanje elementarnih pravila kompozicije.
  • Konstruirati crtež kao odnos između veličina pojedinih dijelova modela, prenoseći ih na površinu što je točnije moguće.
  • Konstruirati crtež u obliku linearnog crteža primjenom linearne konstrukcije kao nezaobilazne osnove složenih formacija.

Željeni ishodi učenja

  • Organizirati, analizirati i predstaviti crtež kao umjetničku formu kroz uočavanje elementarnih pravila kompozicije.
  • Uočavati omjere odnosa u ograničenom vremenu produkcije.
  • Konstruirati, analizirati i predstaviti crtež u obliku linearnog crteža primjenom linearne konstrukcije kao nezaobilazne osnove složenih formacija.
Preuzmi vodič za studente
Podijeli: Facebook Twitter