Image for
Naslovnica

Crtanje 1 - Crtačke tehnike

  • Predavanje 15
  • Vježbe 45
  • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Crtanje 1 - Crtačke tehnike

Oznaka predmeta

22-07-500

Semestar

1

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da nauče:
• razumjeti osnovne tehnike crtanja i razvoj ključnih čimbenika koji definiraju analitičku percepciju i praktične vještine crtanja
• koristiti teorijska znanja o osnovnim elementima likovne kulture i praktično usavršavanje analitičkog mišljenja u crtačkim procesima

Ovaj modul poučava studente stvaranju kroz praktičan rad, tehnikama i metodama koje će osigurati optimalnu kvalitetu njihovih crtačkih vještina potrebnih za njihovu dizajnersku praksu. To će se postići postupnim pristupom u razumijevanju, analizi i korištenju procesa crtanja temeljenog na analitičkom promatranju, počevši od stvaranja linearnih konstrukata i stvaranja strukturnih linearnih crteža, do usvajanja složenih tehnika vizualnog mjerenja i skaliranja, i konačno sposobnosti stvaranja preciznih crteža s točnim omjerima. Likovni problemi uključivat će portrete, aktove, figure, životinje, kompozicije i krajolike rađene perceptivno i receptivno.

Za studente je važno da ovaj modul ponudi širok raspon različitih zadataka kroz koje učenici mogu razviti svoju percepciju i svoje zapažanje pretočiti u precizne crteže. Tijek rada ovog modula kombinirat će osobni i grupni napredak. Tijekom modula studenti će morati izraditi između 40-50 crteža. Svaki novi zadatak bit će formiran kao nastavak prethodnog. Uz praktičan rad studenti će morati razraditi i analizirati vlastitu praksu, kao i rad drugih.

Literatura

Obavezna literatura:
1. Art Fundamentals 2nd edition: Light, shape, color, perspective, depth, composition and anatomy, (2020), 3dTotal Publishing

Preporučena literatura:
1. Chilvers, I, Glaves-Smith, J. (2008) A Dictionary of Modern and Contemporary Art, London, Oxford Quick Reference
2. Suvakovic, M. (2008) Epistemology of Art, Belgrade, TkH – centre for performing arts theory and practice

Dodatna literatura:
1. Hockney, D. (2020) A History of Pictures, 2nd edition, London, Thames Hudson

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

  • Organizirati produkciju crteža kao umjetničku formu kroz uočavanje elementarnih pravila kompozicije.
  • Konstruirati crtež kao odnos između veličina pojedinih dijelova modela, prenoseći ih na površinu što je točnije moguće.
  • Konstruirati crtež u obliku linearnog crteža primjenom linearne konstrukcije kao nezaobilazne osnove složenih formacija.

Željeni ishodi učenja

  • Organizirati, analizirati i predstaviti crtež kao umjetničku formu kroz uočavanje elementarnih pravila kompozicije.
  • Uočavati omjere odnosa u ograničenom vremenu izvršenja posla.
  • Konstruirati, analizirati i predstaviti crtež u obliku linearnog crteža primjenom linearne konstrukcije kao nezaobilazne osnove složenih formacija.
Podijeli: Facebook Twitter