Image for
Naslovnica

Crtanje 2 - Crtačke tehnike

  • Predavanje 15
  • Vježbe 45
  • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Crtanje 2 - Crtačke tehnike

Oznaka predmeta

21-07-508

Semestar

2

ECTS

5

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da:
• razumiju osnovne tehnike crtanja i razvoj ključnih čimbenika koji definiraju percepciju i praktične vještine crtanja i skiciranja
• koriste teorijsko znanje o osnovnim elementima vizualne kulture i da praktično poboljšaju analitičko mišljenje u crtačkim procesima

Kroz praktični rad studenti će se upoznati s tehnikama i metodama koje će osigurati optimalnu kvalitetu vještina crtanja neophodnih za njihove dizajnerske prakse. To će se postići postupnim pristupom razumijevanju, analizi i definiranju svakog koraka crtanja, počevši od dvodimenzionalnog do trodimenzionalnog sustava prikaza, od kompaktnog do uvučenog, od kvadratnog do okruglog.

Tehnike crtanja uključuju kreiranje složenijih oblika temeljenih na trodimenzionalnim sustavima prikazivanja. Naglasak je na savladavanju osnovnih proporcija složenog subjekta i uspostavljanje omjera na formatu crteža, razvoj kreativnosti kroz razne konture ili konturne linije, teksturne linije, strukturne linije, plohe, geometrijske oblike, organske oblike, funkcionalne i nesamostalne plohe slike, volumen, prostor i perspektive.

Modul se temelji na raznim tematskim cjelinama. Glavni cilj je ponuditi širok raspon zadataka kroz koje studenti mogu razviti percepciju i transformirati svoje promatranje u precizne crteže. Tijek rada ovog modula kombinirat će osobni i grupni napredak. Tijekom semestra studenti će morati izraditi između 80-100 crteža i skica. Svaki novi zadatak bit će nastavak prethodnog. Uz praktični rad, studenti će morati razraditi i analizirati vlastite radove, kao i radove drugih.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Chilvers, I, Glaves-Smith, J.. (2008) A Dictionary of Modern and Contemporary Art, London, Oxford Quick Reference

Preporučena literatura:
1. Suvakovic, M. (2008) Epistemology of Art, Belgrade, TkH – centre for performing arts theory and practice

Dodatna literatura:
1. Hockney, D. (2020) A History of Pictures, 2nd edition, London, Thames Hudson

Minimalni ishodi učenja

  • Konstruirati crtež kao odnos ploha različitih veličina unutar modela, koristeći različite geometrijske oblike prikaza.
  • Konstruirati crtež zasnovan na jednostavnim motivima različitih oblika, funkcionalnim i neovisnim plohama, volumenu i prostoru.
  • Konstruirati crtež kao odnos između veličina u modelu i njihovog iluzornog prostornog iskrivljenja, koristeći različite perspektivne modele.

Željeni ishodi učenja

  • Konstruirati crtež kao odnos ploha složenih proporcionalnih odnosa pomoću složenih i različitih geometrijskih oblika prikaza.
  • Konstruirati crtež zasnovan na složenim motivima različitih oblika, s razlikovanjem funkcionalnih i neovisnih ploha, volumena i prostora.
  • Konstruirati, analizirati i predstaviti crtež kao odnos između veličina unutar modela i njihovog iluzornog prostornog iskrivljenja, koristeći različite perspektivne modele.
Preuzmi vodič za studente
Podijeli: Facebook Twitter