Image for
Naslovnica

Crtanje 3 - Likovne strukture

  • Predavanje 15
  • Vježbe 45
  • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Crtanje 3 - Likovne strukture

Oznaka predmeta

21-07-516

Semestar

3

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da:
• razumiju složene tehnike crtanja i razvoj ključnih čimbenika koji definiraju percepciju i praktične vještine crtanja
• koriste teorijsko znanje o složenim elementima vizualne kulture i da praktično poboljšaju analitičko mišljenje u crtačkim procesima

Kroz praktični rad studenti uče stvaranje, tehnike i metode koje će osigurati optimalnu kvalitetu vještina crtanja neophodnih za njihovu dizajnersku praksu. To će se postići pristupom razumijevanju, analizi i definiranju svakog postupka crtanja, s posebnim naglaskom na razvijanje osobnih interesa i praktične vježbe uz strogo postavljene rokove izvedbe.

Tehnike crtanja uključuju kreiranje vrlo složenih oblika, motiva i artefakata temeljenih na trodimenzionalnim sustavima prikazivanja. Naglasak će biti stavljen na tonski crtež i boju. Zadaci će se sastojati od crtanja motiva koje će studenti odabrati na temelju svojih individualnih preferencija. Neovisno odabrani motivi bit će ponovno stvoreni kao crtačka obrada vrlo složenih oblika različitih materijala, tonskih i kolorističkih osobina.

Modul se temelji na raznim tematskim cjelinama. Glavni cilj je ponuditi širok raspon zadataka kroz koje studenti mogu razviti percepciju i transformirati svoje promatranje u precizne crteže. Tijek rada ovog modula kombinirat će osobni i grupni napredak. Tijekom modula studenti će morati izraditi između 40-60 crteža. Svaki novi zadatak bit će nastavak prethodnog. Uz praktični rad, studenti će morati razraditi i analizirati vlastite radove, kao i radove drugih.

Minimalni ishodi učenja

  • Konstruirati crtež u raznolikim teksturama, strukturirati odnose površina metodom rasterskog i tonalnog modeliranja.
  • Konstruirati crtež pomoću rasterske metode i metode tonske modulacije.
  • Konstruirati crtež iz binarnih modela pomoću kolorističke modulacije.

Željeni ishodi učenja

  • Konstruirati, analizirati i predstaviti crtež u raznolikim teksturama, strukturirati odnose površina pomoću metode rasterskog i tonalnog modeliranja.
  • Konstruirati, analizirati i predstaviti crtež pomoću rasterske metode i metode tonske modulacije.
  • Konstruirati, analizirati i predstaviti crtež kroz različite složene metode korištenjem kolorističke modulacije.
Preuzmi vodič za studente
Podijeli: Facebook Twitter