Image for
Naslovnica

Crtanje 4 - Likovne strukture

  • Predavanje 15
  • Vježbe 45
  • Samostalni rad 60
Ukupno 120

Naziv predmeta

Crtanje 4 - Likovne strukture

Oznaka predmeta

21-07-524

Semestar

4

ECTS

4

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da:
• razumiju složene tehnike crtanja i razvoj ključnih čimbenika koji definiraju percepciju i praktične vještine crtanja
• koriste teorijsko znanje o složenim elementima vizualne kulture i da praktično poboljšaju analitičko mišljenje u crtačkim procesima

Kroz praktični rad studenti uče stvaranje, tehnike i metode koje će osigurati optimalnu kvalitetu vještina crtanja neophodnih za njihovu dizajnersku praksu. To će se postići crtanjem, ali ne isključivo izravnim promatranjem. Osim razvoja vještina crtanja i analitičkog razmišljanja, fokus je na procesima individualne organizacije i odabira vlastitih interesa, te na praktičnom izvršavanju takvih zadataka.

Tehnike crtanja uključivat će pomak s crtačke produkcije na ručno izrađenu vježbu koja vizualno prikazuje i obilježava živa tijela, predmete, situacije i događaje, prema crtežu kao zbirci razvijenih, vrijednih, značajnih i određujućih načina i oblika vizualnog stvaranja. Zadaci će se sastojati od tematskih cjelina s naglaskom na mogućnost korištenja crteža kao oblika vizualne komunikacije u odnosu na drugu vrstu vizualne umjetničke produkcije. Poseban naglasak bit će na odnosu digitalno - analogno. Razlika između analognog i digitalnog kodiranja informacija, s jedne strane, i sposobnost izvršenja, transformacije, sistematizacije, kodifikacije i prevođenja ove vrste pristupa s druge strane, ima funkciju uvođenja i razumijevanja osnovnih funkcija dizajna kao područja opće strategije i brojnih taktika artikulacije sfere ideoloških materijala privatnog i javnog života u kontekstu današnjeg složenog svijeta.

Modul se temelji na raznim tematskim cjelinama. Glavni cilj je ponuditi širok raspon zadataka kroz koje studenti mogu razviti svoju percepciju i transformirati svoje promatranje u precizne crteže. Tijek rada ovog modula kombinirat će osobni i grupni napredak. Tijekom modula studenti će morati izraditi između 30-50 crteža. Svaki novi zadatak bit će nastavak prethodnog. Uz praktični rad, studenti će morati razraditi i analizirati vlastite radove, kao i radove drugih.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Seligman, I., (2019) Pushing paper: Contemporary drawing from 1970 to now, London, Thames and Hudson

Preporučena literatura:
1. Hockney , D. (2020) A History of Pictures, 2nd edition, London, Thames Hudson
2. Editors, P. (2021) Vitamin D3: Today's Best in Contemporary Drawing, London/New York, Phaidon

Dodatna literature:
1. Suvakovic, M. (2008) Epistemology of Art, Belgrade, TkH – centre for performing arts theory and practice

Minimalni ishodi učenja

  • Organizirati produkciju crteža kao umjetničkog oblika promatrajući osnovne modele vizualnih kontrasta.
  • Organizirati izradu crteža kao umjetničkog oblika promatrajući osnovne modele vizualne analogije.
  • Organizirati, izvesti i predstaviti crtež koji će se sastojati od crtanja osnovnih binarnih odnosa motiva, raznih oblika, tekstura, struktura, kompozicija, apstrakcija i kodiranih sustava vizualnih informacija unutar crteža.

Željeni ishodi učenja

  • Promatrati i izraziti se u raznim tehnikama koristeći složene modele vizualnih kontrasta.
  • Promatrati i izraziti se u raznim tehnikama koristeći složene modele vizualne analogije.
  • Konstruirati, analizirati i predstaviti crtež koji će se sastojati od crtanja složenih binarnih odnosa između motiva, različitih oblika, tekstura, struktura, kompozicija, apstrakcija i kodiranih sustava vizualnih informacija unutar crteža.
Preuzmi vodič za studente
Podijeli: Facebook Twitter