fbpx
Image for
Naslovnica

Engleski jezik 1

 • Predavanje 15
 • Vježbe 15
 • Samostalni rad 60
Ukupno 90

Naziv predmeta

Engleski jezik 1

Oznaka predmeta

22-07-501

Semestar

1

ECTS

3

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog kolegija je omogućiti studentima da:
• svladaju korištenje osnovne poslovne terminologije u razgovorima
• svladaju korištenje jednostavnih gramatičkih vremena i struktura u poslovnim razgovorima

Engleski je jedini strani jezik koji studenti uče na Visokom učilištu Algebra. Ovaj kolegij podučava studente pravilnoj engleskoj terminologiji i gramatici koja se koristi u različitim situacijama. Priprema studente za sve ostale kolegije ovog studijskog programa koji koriste englesku terminologiju i jezične vještine, a također služi kao temelj za kolegij „Engleski jezik 2“ koji studenti imaju u drugom semestru prve godine.

Važno je da studenti pohađaju ovaj kolegij kako bi razvili znanje engleskog jezika koje je neophodno u području dizajna vizualnih komunikacija. Engleski je jezik koji se koristi u digitalnom svijetu i znanje koje studenti stječu na ovom modulu pridonijet će ukupnom skupu vještina za njihovo buduće zaposlenje. Ovaj kolegij će izložiti studente iskustvu u rješavanju različitih situacija, kako u pisanom, tako i u usmenom obliku.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Trappe, T. and Tullis, G. (2010) Intelligent Business.1st edn. [s.l.] Pearson Education ESL.

Preporučena literatura:
1. Emmerson, P. (2007) Business English Handbook Advanced. [s.l.] Macmillan ELT
2. [Anon.] (2011) Cambridge Business English Dictionary.1st edn. [s.l.] Cambridge University Press.

Dodatna literatura:
1. Mascull, B. (2010) Business Vocabulary in Use Intermediate.2nd edn. [s.l.] Cambridge University Press.
2. Law, J. (2016) A Dictionary of Business and Management.6th edn. [s.l.] Oxford University Press
3. TED Ideas Worth Spreading [Online] Available at: https://www.ted.com/talks

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Razumjeti osnovni stručni vokabular na engleskom jeziku u zadanim vježbama
 • Sastaviti jednostavne rečenice u zadanim vježbama koristeći osnovne gramatičke strukture
 • Napisati jednostavno poslovno pismo na određenu temu na engleskom jeziku
 • Razumjeti složeniji stručni vokabular na engleskom jeziku u zadanim vježbama
 • Sastaviti rečenice koristeći složenija glagolska vremena i rečenice u zadanim vježbama
 • Napraviti jednostavnu prezentaciju koristeći stručni vokabular i predstaviti je pred grupom na engleskom jeziku

Željeni ishodi učenja

 • Koristiti osnovni stručni vokabular na engleskom jeziku u svakodnevnoj komunikaciji
 • Sastaviti složenije rečenice u svakodnevnoj komunikaciji koristeći osnovne gramatičke strukture
 • Napisati složenije poslovno pismo na određenu temu na engleskom jeziku
 • Koristiti složeniji stručni vokabular na engleskom jeziku u svakodnevnoj komunikaciji
 • Koristiti složenija glagolska vremena i rečenice u svakodnevnoj komunikaciji
 • Napraviti složeniju prezentaciju koristeći stručni vokabular i predstaviti je pred grupom na engleskom jeziku
Podijeli: Facebook Twitter