Image for
Naslovnica

Engleski jezik 2

 • Predavanje 15
 • Vježbe 15
 • Samostalni rad 60
Ukupno 90

Naziv predmeta

Engleski jezik 2

Oznaka predmeta

21-07-509

Semestar

2

ECTS

3

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da:
• svladaju korištenje ispravne profesionalne terminologije u poslovnim razgovorima
• svladaju korištenje složenih gramatičkih struktura u poslovnim razgovorima

Ovaj modul se nadovezuje na osnove jezika postavljene u modulu „Engleski jezik 1“ iz prvog semestra. Studente detaljnije podučava ispravnoj profesionalnoj (dizajnerskoj) terminologiji na engleskom jeziku, kao i o složenim gramatičkim strukturama koje se koriste u različitim poslovnim situacijama.

Važno je da studenti pohađaju ovaj modul kako bi se samopouzdano koristili engleskim jezikom. Ovaj modul će izložiti studente iskustvu u rješavanju različitih poslovnih situacija, kako u pisanom, tako i u usmenom obliku. To uvelike doprinosi ukupnom skupu vještina potrebnih za njihovu buduću dizajnersku praksu, ali i za buduće zaposlenje.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Trappe, T. and Tullis, G. (2010) Intelligent Business.1st edn. [s.l.] Pearson Education ESL.

Preporučena literatura:
1. Emmerson, P. (2007) Business English Handbook Advanced. [s.l.] Macmillan ELT
2. [Anon.] (2011) Cambridge Business English Dictionary.1st edn. [s.l.] Cambridge University Press.

Dodatna literatura:
1. Mascull, B. (2010) Business Vocabulary in Use Intermediate.2nd edn. [s.l.] Cambridge University Press.
2. Law, J. (2016) A Dictionary of Business and Management.6th edn. [s.l.] Oxford University Press
3. TED Ideas Worth Spreading [Online] Available at: https://www.ted.com/talks

Minimalni ishodi učenja

 • Razumjeti i koristiti se osnovnim engleskim vokabularom s područja poslovanja i dizajna u danim rečenicama.
 • Razumjeti i koristiti sva glagolska vremena i kondicionalne rečenice u zadanim vježbama.
 • Izraditi dulju prezentaciju jednostavnim specijaliziranim jezikom i predstaviti je grupi na engleskom jeziku.
 • Razumjeti i koristiti se specijaliziranim engleskim vokabularom s područja poslovanja i dizajna u zadanim vježbama.
 • Razumjeti i koristiti sva glagolska vremena u aktivnom i pasivnom načinu, te upravni i neupravni govor u zadanim vježbama.
 • Napisati jednostavan sažetak stručnog teksta na engleskom jeziku.

Željeni ishodi učenja

 • Koristiti osnovni engleski vokabular s područja poslovanja i dizajna u svakodnevnoj komunikaciji.
 • Koristiti sva glagolska vremena i kondicionalne rečenice u svakodnevnoj komunikaciji.
 • Izraditi dulju prezentaciju složenijim specijaliziranim jezikom i predstaviti je grupi na engleskom jeziku.
 • Koristiti specijalizirani engleski vokabular s područja poslovanja i dizajna u svakodnevnoj komunikaciji.
 • Koristiti sva glagolska vremena u aktivnom i pasivnom načinu, te upravni i neupravni govor u svakodnevnoj komunikaciji.
 • Napisati opsežan sažetak stručnog teksta na engleskom jeziku.
Preuzmi vodič za studente
Podijeli: Facebook Twitter