Image for
Naslovnica

Fotografija 2

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 45
Ukupno 90

Naziv predmeta

Fotografija 2

Oznaka predmeta

21-07-526

Semestar

4

ECTS

3

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da:
• nauče kontrolirati osvjetljenje tijekom fotografiranja
• stvore prirodno osvijetljenu kolekciju fotografija
• nauče primijeniti filtre tijekom rješavanja uobičajenih fotografskih problema
• stvore kolekciju fotografija

Ovaj modul podučava studente modernim uređajima i procesima u digitalnoj fotografiji; razvija vještine i samostalnost u primjeni tehničkih uređaja i pomagala. Temelji se na projektu u kojem će studenti pokazati savladavanje tehničkih principa u fotografiji. Modul je okosnica programa jer kombinira osnovna pravila digitalne fotografije, snimanje, studijsko svjetlo i fotografiranje u krajoliku.

Važno je da studenti pohađaju ovaj modul kako bi stekli povjerenje u praktična znanja vezana za svjetlost kao osnovni element u stvaranju fotografije. Modul je organiziran kao radionica u kojoj se isprepliću teorijska predavanja i praktični rad.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Coan, S. (2020), Crafting the natural light look, San Rafael, Rocky Nook

Preporučena literatura:
1. Kelby, S. (2020), The natural light portrait book, San Rafael, Rocky Nook

Dodatna literatura:
1. Davis, H. (2019), Creative black and white, San Rafael, Rocky Nook

Minimalni ishodi učenja

 • Odrediti kvalitetu i smjer svjetlosti tijekom rješavanja različitih fotografskih problema.
 • Upravljati osvjetljenjem tijekom snimanja portreta.
 • Stvoriti prirodno osvijetljenu kolekciju fotografija prema zadanoj temi.
 • Primijeniti filtre tijekom rješavanja uobičajenih fotografskih problema.
 • Snimati fotografije u različitim načinima.
 • Stvoriti kolekciju fotografija prema izabranoj temi.

Željeni ishodi učenja

 • Kreativno koristiti različite kvalitete i smjerove svjetlosti tijekom stvaranja fotografije.
 • Stvarati razne svjetlosne situacije tijekom snimanja portreta.
 • Stvoriti koherentnu i vizualno atraktivnu kolekciju fotografija prema zadanoj temi.
 • Kreativno i svrsishodno koristiti filtere tijekom snimanja i obrade digitalnih fotografija.
 • Kreativno i svrsishodno primijeniti razne načine tijekom fotografiranja.
 • Stvoriti koherentnu i vizualno atraktivnu kolekciju fotografija prema izabranoj temi.
Preuzmi vodič za studente
Podijeli: Facebook Twitter