Image for
Naslovnica

Informatika - primjena računala

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 75
Ukupno 120

Naziv predmeta

Informatika - primjena računala

Oznaka predmeta

22-07-502

Semestar

1

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da nauče:
• koristiti i prilagoditi program za rad s elektroničkom poštom u svrhu komunikacije i organizacije
• izraditi prezentacije u skladu sa smjernicama dobre prakse
• stvoriti i upravljati dokumentima s pomoću programa za obradu teksta
• koristiti osnovne alate, funkcije i formule programa za rad s proračunskim tablicama u svrhu izrade tablica i izračun podataka.

Ovaj modul nastavlja se na prethodna iskustva i znanja (npr. znanja stečena u sklopu srednjoškolskog obrazovanja itd.) u svrhu osposobljavanja studenata za samostalno korištenje programskih alata.

Studenti će naučiti:
• koncepte mrežnih komunikacija i elektroničke pošte: slanje, primanje i upravljanje postavkama elektroničke pošte, organizacija i pretraživanje poruka elektroničke pošte
• koristiti kalendar i mogućnosti sastanka
• koristiti programe za izradu prezentacije u svrhu izrade i uređivanja prezentacija za ciljnu publiku, mjesto održavanja i namjeru poštujući smjernice vizualnih standarda
• koristiti programe za obradu teksta u svrhu izrade, uređivanja i izdavanje redovnih dokumenata poštujući smjernice vizualnih standarda
• način uređivanja i pročišćavanja numeričkih, tekstualnih i grafičkih podataka te razvrstavanje, povezivanje i izdvajanje potrebnih podataka
• koristiti osnovne funkcije povezane s matematičkim operacijama

Studentima je važno pohađati ovaj modul budući da aktivna uporaba tehnologije sustavno prožima sve veći broj svakodnevnih aktivnosti. Digitalna pismenost koju studenti stječu pohađanjem ovog modula nije samo ključna kompetencija u suvremenom društvu već i omogućuje razvoj ostalih sposobnosti koje nisu povezane s informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, primjerice; analitičnost/sposobnost rješavanja problema, kreativnost, komunikativnost, vještine prezentiranja. Stečenim znanjima i vještinama, studenti mogu učinkovito i konstruktivno doprinijeti ostvarenju poslovnih ciljeva u budućem zaposlenju kao dizajneri.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Foulkes, L. (2020) Learn Microsoft Office 2019: A comprehensive guide to getting started with Word, PowerPoint, Excel, Access, and Outlook. Birmingham: Packt Publishing Ltd.

Preporučena literatura:
1. Microsoft (2020) Office support [Online]. Available at: https://support.microsoft.com/en-us/office (Accessed: 10 May 2020)

Dodatna literatura:
1. Lambert, J. and Frye, C. (2019) Microsoft Office 2019 Step by step. [s.l.]: Pearson Education, Inc.
2. Habraken, J. (2019) Microsoft Office 2019 Inside Out, 1st edition. [s.l.]: Pearson Education, Inc.
3. Hollis Weber, J. (2013) Taming Apache OpenOffice: Getting Started. [s.l.]: Friends of OpenDocument, Inc.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Koristiti program za rad s elektroničkom poštom u svrhu komunikacije i organizacije.
 • Koristiti osnovne alate i mogućnosti programa za izradu prezentacija.
 • Koristiti osnovne alate i mogućnosti programa za obradu teksta u svrhu oblikovanja i upravljanja dokumentima.
 • Koristiti osnovne alate, funkcije, formule i mogućnosti programa za tablične kalkulacije u svrhu oblikovanja i izračuna podataka te upravljanja radnim knjigama.

Željeni ishodi učenja

 • Prilagoditi program za rad s elektroničkom poštom upotrebom naprednih alata i mogućnosti programa.
 • Osmisliti i kreirati prezentaciju koristeći alate i mogućnosti programa za izradu prezentacija poštujući smjernice vizualnih standarda.
 • Oblikovati složeni dokument koristeći napredne alate i mogućnosti programa za obradu teksta poštujući smjernice vizualnih standarda.
 • Koristiti napredne alate, funkcije i formule programa za tablične kalkulacije u svrhu oblikovanja i izračuna podataka.
Podijeli: Facebook Twitter