fbpx
Image for
Naslovnica

Istraživački nacrt

 • Predavanje 15
 • Vježbe 15
 • Samostalni rad 60
Ukupno 90

Naziv predmeta

Istraživački nacrt

Oznaka predmeta

22-07-549

Semestar

6

ECTS

3

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da nauče:
• analizirati osnovne elemente istraživačkog nacrta u istraživačkom projektu
• kritički procijeniti važnost istraživačkog nacrta za istraživački projekt u području dizajna vizualnih komunikacija

Ovaj modul uči studente primijeniti znanje o karakteristikama i elementima istraživačkog nacrta u empirijskim istraživanjima na polju dizajna vizualnih komunikacija. Priprema ih za praktično razumijevanje strateških izbora u prijedlogu istraživačkog nacrta i srodnog istraživačkog projekta, te njihove važnosti za područje dizajna vizualnih komunikacija. Štoviše, studentima omogućuje izradu plana istraživanja koji se može koristiti u različite svrhe.

Studenti koji odaberu ovaj modul razvit će vještine planiranja i provođenja istraživačkog projekta. Stečena znanja omogućit će im da razumiju razlike u pristupima i prepoznaju važnost istraživanja i njegove upotrebe u projektima koji se odnose na dizajn vizualnih komunikacija, što će pridonijeti ukupnom skupu vještina za njihovo buduće zaposlenje.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Creswell, J. W. and Creswell. J. D. (2018) Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.5th edn. Thousand Oaks, California: SAGE.

Preporučena literatura:
1. Leavy, P. (2017) Research Design: Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches. New York, NY: The Guilford Press.

Dodatna literatura:
1. Marsh, S. (2018) User Research: A Practical Guide to Designing Better Products and Services. London: Kogan Page.
2. Brace, I. (2008) Questionnaire Design: How to Plan, Structure and Write Survey Material for Effective Market Research.2nd edn. London: Kogan Page.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Utvrditi osnovne metodološke aspekte i faze procesa istraživanja.
 • Usporediti upotrebu pristupa, metoda i strategija u empirijskim sociološkim istraživanjima.
 • Samostalno prosuditi jedan istraživački dizajn
 • Osmisliti istraživački plan empirijskog projekta.

Željeni ishodi učenja

 • Utvrditi i usporediti osnovne metodološke aspekte i faze procesa istraživanja.
 • Usporediti i kritički argumentirati upotrebu pristupa, metoda i strategija u empirijskim sociološkim istraživanjima.
 • Samostalno prosuditi više istraživačkih dizajna
 • Osmisliti nacrt istraživanja empirijskog projekta i obraniti stavove timskog ili grupnog rada za postavljeni nacrt istraživanja.
Podijeli: Facebook Twitter