Image for
Naslovnica

Konceptualna ilustracija 1

 • Predavanje 15
 • Vježbe 15
 • Samostalni rad 60
Ukupno 90

Naziv predmeta

Konceptualna ilustracija 1

Oznaka predmeta

21-07-558

Semestar

4

ECTS

3

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da nauče:
• korisničko sučelje i trenutne industrijske standarde programa digitalnog slikarstva
• znanja i vještine potrebne za izradu finaliziranog i reprezentativnog umjetničkog djela

Studenti će biti u mogućnosti vježbati primjenu već stečenog crtačkog i slikarskog znanja, znanja o kompoziciji, prostoru, svjetlosti i boji, crtanju figure i drugim motivima, rješavanju različitih likovnih problema u digitalnom mediju. Ovaj modul podučava specifične metodologije za brzo slikanje, mat slikanje, photo bashing itd., te kako ih uklopiti u svoj tijek rada. Modul je izborni te služi za daljnje unapređivanje studenata u stjecanju vještina digitalnog slikanja. Opcionalan za razumijevanje 3D modeliranja u kreativnim industrijama.

Modul daje snažne temelje u sastavljanju rendera 3D sredstava, stvaranju digitalnih ilustracija i izradi gotovih digitalnih umjetničkih djela, te pruža ključna znanja i vještine potrebne za izradu finaliziranih, reprezentativnih umjetničkih djela (na primjer kao dio portfelja). Pridonosi ukupnom razvoju umjetničkih vještina i znanja studenata i bitna je komponenta za suvremenog umjetnika zbog pretežne potrebe da umjetnost bude u digitalnom mediju. Znanja i vještine predstavljeni u ovom modulu dio su osnovnog skupa vještina i profesionalnih potreba u današnjoj industriji računalne grafike.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Aleksander N.,Tilbury R., 3DTotal Team (ed.) (2012) Beginner's Guide to Digital Painting in Photoshop, Worcester, 3D Total Publishing

Preporučena literatura:
1. 3D Total (ed.) (2016) Beginner's Guide to Digital Painting in Photoshop: Sci-fi and Fantasy, Worcester, 3D Total Publishing
2. 3D Total (ed.) (2016) Master the Art of Speed Painting: Digital Painting Techniques, Worcester, 3D Total Publishing
3. 3D Total (ed.) (2008 - 2016) Digital Painting Techniques: Volume 1-8, Worcester, 3D Total Publishing
4. 3D Total (ed.) (2008 - 2016) Digital Art Masters: Volume 1-9, Worcester, 3D Total Publishing

Minimalni ishodi učenja

 • Odabrati alate i metode, pristupe i stilove digitalnog crtanja i slikanja te objasniti njihovu upotrebu
 • Razraditi principe i alate brzog slikanja i stvoriti svoja umjetnička rješenja za različite probleme i motive pomoću brzog slikanja
 • Stvoriti vlastita rješenja digitalnih ilustracija, od receptivnih i perceptivnih motiva, koristeći odgovarajući stil i metodološki pristup radu s obzirom na zadatak
 • Izraditi vlastita idejna rješenja, od skice do konačnog uvjerljivog slikarskog/ilustrativnog rješenja pojedinačno prikladnih motiva, koristeći neovisno odabrane reference, stil, pristup, alate i metodologiju digitalnog slikarstva

Željeni ishodi učenja

 • Analizirati, prosuditi i procijeniti upotrebu slikarskih alata i metoda na određenim primjerima
 • Analizirati, prosuditi i evaluirati vlastita umjetnička rješenja različitih motiva nastalih metodom brzog slikanja (uzimajući u obzir vrijeme slikanja, 30 minuta, 1 sat, 2 sata itd.)
 • Analizirati i procijeniti metodologiju izrade i uspjeh određenog umjetničkog rješenja na primjeru vlastitog rada (ili drugih djela)
 • Kritički prosuditi, procijeniti, argumentirati i usporediti različita (vlastita i druga) umjetnička rješenja, od ideje, skice, stila i pristupa, metoda i alata korištenih za stvaranje, do konačnog rješenja
Preuzmi vodič za studente
Podijeli: Facebook Twitter