fbpx
Image for
Naslovnica

Konceptualna ilustracija 1

 • Predavanje 15
 • Vježbe 15
 • Samostalni rad 60
Ukupno 90

Naziv predmeta

Konceptualna ilustracija 1

Oznaka predmeta

22-07-558

Semestar

4

ECTS

3

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da nauče:
• korisničko sučelje i okruženje trenutnog industrijskog standardnog programa za digitalno slikanje
• znanja i vještine potrebne za izradu finaliziranih i prezentabilnih umjetničkih djela

Uvježbati primjenu već stečenih crtačkih i slikarskih znanja, poznavanje kompozicije, prostora, svjetla i boje, crtanje lika i drugih motiva, rješavanje raznih likovnih problema u digitalnom mediju. Ovaj modul poučava specifične metodologije za brzo slikanje, mat slikanje, bacanje fotografija itd., te kako ih ugraditi u svoj tijek rada. Ovaj modul nije obavezan za daljnje usavršavanje učenika u stjecanju vještina digitalnog slikanja. Ovaj modul se odnosi na program kao izbornu jezgru za razumijevanje 3D modeliranja u kreativnim industrijama.

Modul daje jake temelje u sastavljanju rendera 3D imovine, stvaranju digitalnih ilustracija i izradi gotovih digitalnih umjetničkih djela. Modul nudi kritičko znanje i vještine potrebne za izradu finaliziranih, prezentabilnih umjetničkih djela (na primjer, kao dio portfelja). Ovaj modul doprinosi ukupnom razvoju studentskih umjetničkih vještina i znanja te je bitna komponenta za suvremenog umjetnika zbog prevladavajuće potrebe da umjetnost bude u digitalnom mediju. Znanja i vještine predstavljene u ovom modulu dio su temeljnog skupa vještina, profesionalne potrebe u današnjoj industriji računalne grafike.

Literatura

Obvezna literatura:
1. 3D Total (ed.) (2016) Beyond Art Fundamentals, Worcester, 3DTotal Publishing

Preporučena literatura:
1. Gurney J. (2009) Imaginative Realism: How to Paint What Doesn't Exist (Volume 1). illustrated edn, ‎Kansas City, Andrews McMeel Publishing
2. Aleksander N., Tilbury R., 3DTotal Team (ed.) (2012) Beginner's Guide to Digital Painting in Photoshop, Worcester, 3D Total Publishing

Dodatna literatura:
1. 3D Total (ed.) (2016) Beginner's Guide to Digital Painting in Photoshop: Sci-fi and Fantasy, Worcester, 3D Total Publishing
2. 3D Total (ed.) (2016) Master the Art of Speed Painting: Digital Painting Techniques, Worcester, 3D Total Publishing
3. 3D Total (ed.) (2008 - 2016) Digital Painting Techniques: Volume 1-8, Worcester, 3D Total Publishing
4. 3D Total (ed.) (2008 - 2016) Digital Art Masters: Volume 1-9, Worcester, 3D Total Publishing

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Odabrati pristupe, alate i metode i stilove digitalnog crtanja i slikanja te objasniti njihovu upotrebu
 • Razraditi principe i alate brzog slikanja i stvoriti svoja umjetnička rješenja za različite probleme i motive pomoću brzog slikanja
 • Stvoriti vlastita rješenja digitalnih ilustracija, od receptivnih i perceptivnih motiva, koristeći odgovarajući stil i metodološki pristup radu s obzirom na zadatak
 • Izraditi vlastita idejna rješenja, od skice do konačnog uvjerljivog slikarskog / ilustrativnog rješenja pojedinačno prikladnih motiva, koristeći neovisno odabrane reference, stil, pristup, alate i metodologiju digitalnog slikarstva

Željeni ishodi učenja

 • Analizirati, prosuditi i procijeniti upotrebu slikarskih alata i metoda na određenim primjerima
 • Analizirati, prosuditi i evaluirati vlastita umjetnička rješenja različitih motiva nastalih metodom brzog slikanja (uzimajući u obzir vrijeme slikanja, 30 minuta, 1 sat, 2 sata itd.)
 • Analizirati i procijeniti metodologiju izrade i uspjeh određenog umjetničkog rješenja na primjeru vlastitog rada (ili drugih djela)
 • Kritički prosuditi, procijeniti, argumentirati i usporediti različita (vlastita i druga) umjetnička rješenja, od ideje, skice, stila i pristupa, metoda i alata korištenih za stvaranje, do konačnog rješenja
Podijeli: Facebook Twitter