Image for
Naslovnica

Kreativni proces

 • Predavanje 15
 • Vježbe 15
 • Samostalni rad 60
Ukupno 90

Naziv predmeta

Kreativni proces

Oznaka predmeta

21-07-510

Semestar

2

ECTS

3

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da:
• razumiju svijet kreativnog procesa, definiraju i razlikuju koncepte i ideje
• razumiju specifične uloge u strukturi tima kreativnih profesionalaca, kao i njihovo značenje u širem kontekstu tržišnih komunikacija

Studenti će naučiti aspekte i alate kreativne komunikacije, od idejnog dizajna preko copywritinga do vizualizacije, a to će ih pripremiti za sve module vizualne komunikacije koji slijede. Analizom najpoznatijih i nagrađivanih međunarodnih djela usvojit će osnovna znanja i tehnike kreativnog oglašavanja, te shvatiti komparativne prednosti različitih vrsta formata oglašavanja i medija.

Modul pokriva preliminarne faze i metode procesa kreativnog mišljenja od strategije, preko razrade, do produkcije. Osim osnovnih teorijskih znanja sadržanih u predavanjima, modul se temelji na radnom projektu; to zahtijeva uspješno izvršavanje kratkih, praktičnih zadataka i domaćih zadaća, kao i aktivno sudjelovanje i rasprave na nastavi, koje studentima pružaju uvid u temeljne korake u kreativnim projektima. Studenti će steći povjerenje u metodologiju kreativne tehnike, strateško razmišljanje i integriranu komunikaciju. Modul uključuje teme povezane s nedavnim i relevantnim događajima na sceni oglašavanja.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Barry, P. (2016) The Advertising Concept Book: Think Now, Design Later. 3rd edn, London, Thames and Hudson

Preporučena literatura:
1. Arens, W.F. (2020) Contemporary Advertising. 16th edn, New York, McGraw-Hill Education
2. Pricken, M. (2010) Creative Strategies, London Thames and Hudson

Dodatna literatura:
1. Berger, W. (2004) Advertising Today, New York, Phaidon Press
2. Bowdery, R. (2008) Basics Advertising 01 – Copywriting. AVA, Lausanne, Publishing

Minimalni ishodi učenja

 • Prepoznati koncept u određenoj komunikaciji.
 • Objasniti različite kreativne metode rada.
 • Razviti i procijeniti ideje.
 • Objasniti prednosti korištenja simbola u komunikaciji.
 • Objasniti osnove strateških vještina.
 • Povezati tekst i vizualni dio poruke.
 • Objasniti osnovne strukture kampanje.
 • Objasniti osnove ambijentalnih medija.

Željeni ishodi učenja

 • Razviti koncept prema željenoj komunikaciji.
 • Koristiti različite kreativne metode prema zadatku.
 • Osmisliti nekoliko različitih originalnih ideja.
 • Ovladati osnovnim načelima korištenja simbola u službi komunikacijskih poruka.
 • Osmisliti osnovne kreativne strategije.
 • Razviti vlastite oglase za tiskane medije.
 • Izraditi koncept jednostavne kampanje.
 • Razviti relevantne ideje za ambijentalne medije.
Preuzmi vodič za studente
Podijeli: Facebook Twitter