Image for
Naslovnica

Kreativno pisanje

 • Predavanje 30
 • Vježbe 15
 • Samostalni rad 75
Ukupno 120

Naziv predmeta

Kreativno pisanje

Oznaka predmeta

21-07-511

Semestar

2

ECTS

4

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da:
• steknu pregled znanja i vještina potrebnih za uspješno kreativno pisanje za potrebe tržišnih komunikacija, važnog segmenta struke i kreativnog procesa
• prošire svoje kreacije od samo dizajnerskog dijela do cjelokupne kreativnosti

Ovaj modul uči studente ne samo da copywritingu, već i dizajnu kroz tekstualni dio komunikacije, te da razumiju vrijednost njihove međusobne povezanosti. Pohađanjem modula u prvoj godini studija, studentima je omogućeno da nauče važnost tekstualnog segmenta u kreativnom procesu dizajna s kojim će se susretati u budućim modulima.

Za studente je važno da pohađaju ovaj modul kako bi stekli znanje važno za kreativni proces, kako tijekom studija, tako i tijekom karijere, kao i profesionalnu terminologiju i pravila za komunikaciju unutar kreativnih timova. Razumijevajući vrijednosti kreativnog pisanja, studenti će dobiti priliku proširiti svoje kreacije iz samo dizajnerskog dijela u cjelokupnu kreativnost, a tako će uvijek biti u mogućnosti pronaći nove načine stvaranja.Modul daje opsežno znanje iz svih dijelova struke i mogućnost razvoja prema usluzi potpunog dizajna.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Albrighton, T. (2010) The ABC of Copywriting, Norwich, ABC Business Communications
2. Maslen A. (2010) The Copywriting Sourcebook, How to Write Better Copy, Faster - for Everything from Ads to Websites, London, Marshall Cavendish Business
3. Shaw, M. (2012) Copywriting, Successful Writing for Design, Advertising and Marketing.2nd edn, London, Laurence King Publishing

Preporučena literatura:
1. Digital publications (for M.e.1 and M.e.2) / reviews of lectures with processed professional literature of other authors

Minimalni ishodi učenja

 • Primijeniti osnovne pojmove povezane s kreativnim pisanjem u svrhe marketinške komunikacije
 • Primijeniti osnovna pravila jezika i metode struke važne za stvaranje tekstova za marketinšku komunikaciju
 • Stvoriti jednostavne oblike tekstova za marketinšku komunikaciju uz mentorstvo
 • Analizirati najznačajnije povijesne modele i rješenja iz trenutne prakse kreativnog pisanja i njihove osnovne specifičnosti i kontekste, s naglaskom na onima stvorenim za vizualnu tržišnu komunikaciju.
 • Stvoriti složenije sustave tekstova za marketinšku komunikaciju uz mentorstvo

Željeni ishodi učenja

 • Primijeniti napredne izraze koji se odnose na kreativno pisanje i ispravno razumjeti njihove međusobne odnose u procesima tržišne komunikacije
 • Napredno poznavati jezična pravila, metodologiju i procese kreativnog pisanja, te prepoznavati najpovoljnije strukture za određeni kontekst upotrebe i medij kroz koji se poruka šalje
 • Samostalno stvarati jednostavne oblike tekstova za marketinšku komunikaciju
 • Analizirati značajne povijesne modele i rješenja iz trenutne prakse kreativnog pisanja i njihove specifičnosti i kontekste, s naglaskom na onima stvorenim za vizualnu marketinšku komunikaciju, te sintetizirati podatke kao obrazovnu osnovu za projekte.
 • Samostalno uspostaviti komponente složenijeg sustava tekstova za potrebe tržišnih komunikacija i stvoriti ih prepoznavanjem šireg konteksta cijelog projekta.
Preuzmi vodič za studente
Podijeli: Facebook Twitter