fbpx
Image for
Naslovnica

Kreativno pisanje

 • Predavanje 30
 • Vježbe 15
 • Samostalni rad 75
Ukupno 120

Naziv predmeta

Kreativno pisanje

Oznaka predmeta

22-07-511

Semestar

2

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da:
• steknu pregled znanja i vještina potrebnih za uspješno kreativno pisanje za potrebe tržišnih komunikacija, važnog segmenta struke i kreativnog procesa
• prošire svoje kreacije od samo dizajnerskog dijela do cjelokupne kreativnosti

Ovaj modul uči studente ne samo da copywritingu, već i dizajnu kroz tekstualni dio komunikacije, te da razumiju vrijednost njihove međusobne povezanosti. Pohađanjem modula u prvoj godini studija, studentima je omogućeno da nauče važnost tekstualnog segmenta u kreativnom procesu dizajna s kojim će se susretati u budućim modulima.

Za studente je važno da pohađaju ovaj modul kako bi stekli znanje važno za kreativni proces, kako tijekom studija, tako i tijekom karijere, kao i profesionalnu terminologiju i pravila za komunikaciju unutar kreativnih timova. Razumijevajući vrijednosti kreativnog pisanja, studenti će dobiti priliku proširiti svoje kreacije iz samo dizajnerskog dijela u cjelokupnu kreativnost, a tako će uvijek biti u mogućnosti pronaći nove načine stvaranja.Modul daje opsežno znanje iz svih dijelova struke i mogućnost razvoja prema usluzi potpunog dizajna.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Albrighton, T. (2010) The ABC of Copywriting, Norwich, ABC Business Communications

Preporučena literatura:
1. Maslen A. (2010) The Copywriting Sourcebook, How to Write Better Copy, Faster - for Everything from Ads to Websites, London, Marshall Cavendish Business
2. Shaw, M. (2012) Copywriting, Successful Writing for Design, Advertising and Marketing.2nd edn, London, Laurence King Publishing

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Primijeniti osnovne pojmove povezane s kreativnim pisanjem u svrhe marketinške komunikacije
 • Primijeniti osnovna pravila jezika i metode struke važne za stvaranje tekstova za marketinšku komunikaciju
 • Stvoriti jednostavne oblike tekstova za marketinšku komunikaciju uz mentorstvo
 • Analizirati najznačajnije modele i rješenja iz trenutne prakse kreativnog pisanja i njihove osnovne specifičnosti i kontekste, s naglaskom na onima stvorenim za vizualnu tržišnu komunikaciju.
 • Stvoriti složenije sustave tekstova za marketinšku komunikaciju uz mentorstvo

Željeni ishodi učenja

 • Primijeniti napredne izraze koji se odnose na kreativno pisanje i ispravno razumjeti njihove međusobne odnose u procesima tržišne komunikacije
 • Napredno poznavati jezična pravila, metodologiju i procese kreativnog pisanja, te prepoznavati najpovoljnije strukture za određeni kontekst upotrebe i medij kroz koji se poruka šalje
 • Samostalno stvarati jednostavne oblike tekstova za marketinšku komunikaciju
 • Analizirati značajne modele i rješenja iz trenutne prakse kreativnog pisanja i njihove specifičnosti i kontekste, s naglaskom na onima stvorenim za vizualnu marketinšku komunikaciju, te sintetizirati podatke kao obrazovnu osnovu za projekte.
 • Samostalno uspostaviti komponente složenijeg sustava tekstova za potrebe tržišnih komunikacija i stvoriti ih prepoznavanjem šireg konteksta cijelog projekta.
Podijeli: Facebook Twitter