fbpx
Image for
Naslovnica

Marketing

 • Predavanje 15
 • Vježbe 15
 • Samostalni rad 60
Ukupno 90

Naziv predmeta

Marketing

Oznaka predmeta

22-07-503

Semestar

1

ECTS

3

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul je osnovni marketinški modul u prvoj godini studijskog programa koji predstavlja teorijsku osnovu i uvod u sve daljnje marketinške module.
Cilj ovog modula je omogućiti studentima da:
• utvrde marketinške procese i dobiju pregled različitih marketinških aktivnosti,
• procijene osnovne marketinške pojmove s naglaskom na alate marketinške strategije i koncept marketinške kombinacije
• analiziraju marketinške taktike i odrede ključne čimbenike uspjeha,
• primijene naučene okvire u datim poslovnim situacijama.
Modul kroz mnoge primjere u stvarnosti podučava studente osnovnim marketinškim pojmovima i relevantnim teorijskim konceptima. Studenti će se koristiti raznim analitičkim alatima i okvirima, kao što su SWOT, PESTLE, segmentacija-ciljanje-pozicioniranje (STP) i marketinški miks (4P).
Vještine stečene u ovom modulu doprinose cjelokupnom razvoju studenata u buduće stručnjake. Nakon polaganja ovog modula, od studenata se očekuje da primijene naučene alate u određenim marketinškim situacijama, te da procijene učinak određenih marketinških strategija i taktika.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Kotler, P., Armstrong, G, Wong, V. and Saunders, J. (2020) Principles of Marketing. 8th European edn. Harlow: Pearson Education.

Preporučena literatura:
1. Armstrong, G., Kotler, P., Harker, M. and Brennan, R. (2016) Marketing: An Introduction. 3rd edn. Harlow: Pearson Education.
2. Godin, S. (1999) Permission Marketing: Turning Strangers into Friends and Friends into Customers, 1st edn. New York City, NY: Simon and Schuster.
3. Marketo Inc. (2021) Marketo Blo, [Online]. Available at: https://blog.marketo.com/ (Accessed: 5 May, 2021)

Dodatna literatura:
1. Hubspot (2021) Hubspot Blog [Online]. Available at: https://blog.hubspot.com/ (Accessed: 5 May, 2021)
2. Third Door Media, Inc. (2021) Marketing Land [Online]. Available at: https://marketingland.com/ (Accessed: 27 April, 2021)
3. Google (2021) Think with Google [Online]. Available at: https://thinkwithgoogle.com (Accessed: 20 April, 2021)

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Utvrditi odgovarajuće marketinške procese s obzirom na vrstu tržišta, sudionike i druge tržišne čimbenike.
 • Analizirati različite marketinške aktivnosti s obzirom na potrebe ciljane skupine, situaciju na tržištu i trendove.
 • Utvrditi čimbenike za uspješnu provedbu osnovnih elemenata marketinškog miksa, uzimajući u obzir ponašanje ciljane skupine, konkurentsko okruženje i ostale tržišne čimbenike.
 • Kritički procijeniti marketinšku komunikaciju na temelju informacija o specifičnim marketinškim i ciljanim skupinama, te s obzirom na globalne trendove.

Željeni ishodi učenja

 • Preporučiti odgovarajuće marketinške procese s obzirom na vrstu tržišta, sudionike i druge tržišne čimbenike.
 • Preporučiti različite marketinške aktivnosti ovisno o potrebama ciljane skupine, situaciji na tržištu i trendovima.
 • Preporučiti konkretna rješenja u okviru osnovnih marketinških elemenata, uzimajući u obzir ponašanje ciljane skupine, konkurentsko okruženje i druge tržišne čimbenike.
 • Preporučiti marketinšku komunikaciju na temelju informacija o specifičnim potrebama marketinga i ciljane skupine, te s obzirom na globalne trendove.
Podijeli: Facebook Twitter