fbpx
Image for
Naslovnica

Modeliranje čvrstih formi

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 75
Ukupno 120

Naziv predmeta

Modeliranje čvrstih formi

Oznaka predmeta

22-07-556

Semestar

4

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da:
• nastave nadograđivati znanja i vještine o 3D modeliranju, dalje razvijajući razumijevanje topologije modela, metoda 3D modeliranja i pristupa
• usavrše vještine modeliranja za igre, AR, VR ili druga optimizirana okruženja

Ovaj modul je jedna od vitalnih komponenti vertikale 3D modeliranja u programu. Modul daje 3D znanja koja će se koristiti u drugim modulima u programu (Mehanika tijela, Priprema za animaciju, Teksturiranje itd.). Strukturalno je podijeljen u cjeline. Neke od cjelina bit će obrađene istovremeno tijekom nastave. Mogu se međusobno ispreplitati i prilagoditi svakom studentu s obzirom na početno znanje i razumijevanje na početku modula, te s obzirom na napredak tijekom semestra. Modul je okosnica programa i ključan je za razumijevanje 3D modeliranja u kreativnim industrijama.

Ovaj modul je važan za unapređivanje znanja i vještina modeliranja čvrstih formi, te je od vitalne važnosti za studente koji žele usavršiti svoje vještine u modeliranju za igre, AR, VR ili druga optimizirana okruženja. Znanja i vještine predstavljeni u ovom modulu pružaju specijaliziranu stručnost u području animacije. Također su važni i često ih treba koristiti kao osnovu ili poboljšanje u pripremi za animaciju, proces stvaranja likova i konceptualizaciju.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Gahan A. (2011) 3Ds Max Modelling for Games, 2nd edition, Waltham, Massachusetts, Elsevier-Focal Press

Preporučena literatura:
2. Gahan A. (2010) Automotive Modelling: An Insider's Guide to 3D Car Modelling and Design for Games and Film, Waltham, Massachusetts, Elsevier-Focal Press

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Odabrati različite načine primjenjivog modeliranja.
 • Stvoriti i procijeniti primjenu topologije i njezin postupni razvoj.
 • Stvoriti low poly scenu.
 • Stvoriti složeni sustav modela kroz sintezu svih principa i iskustava iz prethodnih umjetničkih problema.

Željeni ishodi učenja

 • Analizirati, prosuditi i preporučiti optimizaciju modeliranja kroz primjenjive načine modeliranja.
 • Obrazložiti i opravdati vlastiti izbor u stvaranju topologije.
 • Stvoriti low poly scenu koja potkrepljuje parametre optimizacije kroz sve poznate uvjete.
 • Kritički prosuditi, procijeniti, argumentirati i usporediti složeni sustav modela i potkrijepiti topologiju i podjelu elemenata
Podijeli: Facebook Twitter