fbpx
Image for
Naslovnica

Oblikovanje digitalnih formi

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 75
Ukupno 120

Naziv predmeta

Oblikovanje digitalnih formi

Oznaka predmeta

22-07-550

Semestar

2

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da nauče:
• korisničko sučelje i trenutne industrijske standarde programa digitalne skulpture
• stvaranje vlastitih rješenja digitalne skulpture

Ovaj modul podučava studente jakim temeljima u stvaranju skulpturalnih rješenja koji se kasnije koriste kao osnova za druge module, kao i za razvoj znanja i vještina. Studenti će se usredotočiti na organsku skulpturalnu formu i umjetnički pristup stvaranju skulpturalnih rješenja. Modul je okosnica programa i ključan je za razumijevanje 3D modeliranja u kreativnim industrijama.

Za studente je važno polagati ovaj modul kako bi naučili metodologiju stvaranja skulpture kroz primarne, sekundarne i tercijarne oblike. Studenti će naučiti promatrati i promišljati formu na umjetnički način u kontekstu karakteristika oblika, primarnog oblika i siluete, te na taj način prepoznati i rangirati skulptorska rješenja. Učit će i vježbati stvaranje vlastitih digitalnih kiparskih rješenja. Znanja i vještine predstavljeni u ovom modulu dio su osnovnog skupa vještina i profesionalnih potreba u današnjoj industriji računalne grafike.

Literatura

Obvezna literatura:
1. [Anon.], 3D Total.com Ltd. (2017) Beginner's Guide to Zbrush, 3D Total Publishing, Worcester UK

Preporučena literatura:
1. [Anon.], 3DTotal.com Ltd., (2010) Mike Jensens Zbrush Techniques, 3D Total Publishing, [s.l.]

Dodatna literatura:
1. [Anon.], 3D Total.com Ltd., (2010) Speed Sculpting, 3D Total Publishing, [s.l.]

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Kategorizirati pojmove koji se odnose na digitalne oblike.
 • Razlikovati između raznih alata za modeliranje i njihovu upotrebu, te ih definirati.
 • Analizirati i usporediti digitalne skulpture.
 • Evaluirati metodologiju izgradnje digitalne skulpture s obzirom na njezinu upotrebu.
 • Stvoriti osnovne digitalne skulpturalne oblike uz pomoć perceptivne ili receptivne metode prema modelu.

Željeni ishodi učenja

 • Organizirati uloge pojedinih segmenata digitalnih oblika.
 • Formulirati i povezati upotrebu pojedinih alata tijekom izrade digitalne skulpture.
 • Rangirati i evaluirati skulpture s obzirom na njihovu upotrebu, geometriju i realizaciju.
 • Evaluirati i poboljšati pojedine metodologije izgradnje skulpture s obzirom na kontekst.
 • Procijeniti i preispitati stvoreni skulpturalni oblik, te nastaviti profilirati rješenje.
Podijeli: Facebook Twitter