fbpx
Image for
Naslovnica

Oblikovanje fotografskog sadržaja

 • Predavanje 15
 • Vježbe 15
 • Samostalni rad 60
Ukupno 90

Naziv predmeta

Oblikovanje fotografskog sadržaja

Oznaka predmeta

22-07-519

Semestar

3

ECTS

3

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da:
• nauče koristiti temeljne principe bitmapa i fotografske grafike s osnovnim elementima dizajna kako bi producirali valjanu kreativnu ideju na polju dizajna vizualnih komunikacija
• se upoznaju s uređivanjem fotografija i teksta za industriju digitalnog oglašavanja, te rješavanju različitih vizualnih problema

Ovaj predmet podučava studente stvaranju valjanih elemenata bitmapa i fotografskih elemenata u odnosu na osnovne vizualne kompozicije. Modul čini okosnicu programa jer kombinira prethodne module iz tipografije te temeljne dizajnerske module. Temelji se na polu-projektnom pristupu, što znači da će studenti savladati obradu slikovnih informacija i stečeno znanje koristiti u dizajnerskim idejama u vizualnim komunikacijama.

Za studente je važno da pohađaju ovaj modul kako bi stekli povjerenje u kreativne procese i upravljanje bitmapom i fotografijom, te sposobnost razvijanja valjanog dizajnerskog rješenja i stvaranja oblika komercijalnog oglašavanja. Studenti će steći sposobnosti istraživanja osnovnih piksela, kadra, odabira i rasporeda teksta kako bi razvili osnovni dizajn fotografskih layouta. Isto tako, postaviti će layoute za razne publikacije, rad s layerima, umetanje tekstualnih i fotografskih elemenata, te osnovno uređivanje elemenata.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Wood A. (2014.) The Graphic Designers Digital Toolkit: A Project-Based Introduction to Adobe Photoshop Creative Cloud, Illustrator Creative Cloud and InDesign Creative Cloud, 007 Edition, Boston, Cengage Learning

Preporučena literatura:
2. Chavez C., Faulkner A. (2021) Adobe Photoshop Classroom in a Book, San Jose, Adobe Press

Dodatna literatura:
3. Simmons J. (2007) The Designers Desktop Manual, Brighton, RotoVison

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Primijeniti osnovne alate za obradu fotografija.
 • Primijeniti alate vektorskog dizajna i kompozicije za obradu fotografija.
 • Dizajnirati i izraditi oglas i naslovnicu časopisa na temelju zadane teme.
 • Dizajnirati i stvoriti osnovnu vizualnu standardizaciju za društvene mreže.

Željeni ishodi učenja

 • Primijeniti i objasniti osnove programske alate za obradu fotografija.
 • Primijeniti i objasniti alate vektorskog dizajna i kompozicije za obradu fotografija.
 • Dizajnirati i izraditi složen oglas i naslovnicu časopisa na temelju zadane teme.
 • Dizajnirati i stvoriti složenu vizualnu standardizaciju za društvene mreže.
Podijeli: Facebook Twitter