fbpx
Image for
Naslovnica

Oblikovanje javnih vizualnih komunikacija

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 75
Ukupno 120

Naziv predmeta

Oblikovanje javnih vizualnih komunikacija

Oznaka predmeta

22-07-533

Semestar

5

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da:
• uspješno dizajniraju signalizaciju i snalaženje u javnom prostoru, uzimajući u obzir sve posebnosti i uvjete javnog prostora
• razumiju međusobnu povezanost svih modula o projektima dizajna javnih vizualnih komunikacija i da kontinuirano istražuju mogućnosti i specifičnosti javnih prostora

Ovaj modul podučava studente važnom segmentu struke i potencijalnoj specijalističkoj karijeri, te razumijevanju važnosti stvaranja zajednice. Pohađanjem modula u završnoj godini studija studenti su u stanju primijeniti znanje stečeno na prethodnim modulima (vizualni dizajn, brendiranje, copywriting, tipografija...) na projekte u javnom prostoru.

Za studente je važno da pohađaju ovaj modul kako bi stekli znanje važno za stvaranje sustava javne namjene i razvili se kao profesionalci vrlo specifičnih znanja i vještina. Uzimajući u obzir sve mogućnosti koje im široki pogled na dizajn omogućuje, i složenost javnog prostora, sustavni pristup u slijedu analize - stvaranja - interpretacije moći će stvoriti djela trajnija od onih namijenjenih za medije.

Literatura

Obavezna literatura:
1. Calori, C. and Vanden-Eynden, D. (2015) Signage and Wayfinding Design: A Complete Guide to Creating Environmental Graphic Design Systems.2nd edn, Hoboken, John Wiley and Sons, Inc.

Preporučena literatura:
2. Gibson, D (2009) The Wayfinding Handbook: Information Design for Public Places, New York, Princeton Architectural Press
3. Uebele, A. (2010) Signage Systems + Information Graphics: A Professional Sourcebook, London, Thames and Hudson

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Objasniti osnovne pojmove koji se odnose na projekte javnog komuniciranja.
 • Koristiti temeljna pravila struke tijekom stvaranja projekata javnih vizualnih komunikacija.
 • Stvoriti jednostavan sustav javnih vizualnih komunikacija uz obavezno mentorstvo.
 • Objasniti osnove projekata javnih vizualnih komunikacija povezanih s prostornim i drugim kontekstima.
 • Stvoriti složen sustav javnih vizualnih komunikacija uz obavezno mentorstvo.

Željeni ishodi učenja

 • Objasniti pojmove koji se odnose na tipologiju i tehnologiju dizajna vizualnih komunikacija na naprednoj razini, kao i prepoznavanje specifičnosti javnog prostora.
 • Koristiti pravila struke i prepoznati njihovu primjenjivost u stvarnom okruženju pri stvaranju projekta javnih vizualnih komunikacija.
 • Samostalno stvoriti jednostavan sustav javnih vizualnih komunikacija prepoznavanjem specifičnosti zadanog javnog prostora.
 • Analizirati projekte javnih vizualnih komunikacija povezanih s prostornim i drugim kontekstima i povezati ih s najznačajnijim projektima.
 • Samostalno stvoriti složen sustav javnih vizualnih komunikacija, kroz sve faze, rješavanjem konceptualne i proizvodne strane radnog procesa.
Podijeli: Facebook Twitter