fbpx
Image for
Naslovnica

Oblikovanje prostornih vizualnih komunikacija

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 75
Ukupno 120

Naziv predmeta

Oblikovanje prostornih vizualnih komunikacija

Oznaka predmeta

22-07-542

Semestar

6

ECTS

4

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da:
• dizajniraju prostorne i ambijentalne projekte
• razumiju različite principe vizualnih komunikacija okoline

Ovaj modul uči studente da se razvijaju u dijelu struke u koji još nije uključen veliki broj stručnjaka. Pohađanjem modula u završnom semestru studija studenti su u stanju primijeniti znanje stečeno na prethodnim modulima (vizualni dizajn, brendiranje, copywriting, tipografija...) na najvidljivijim projektima. Modul je okosnica programa jer kombinira napredna pravila dizajna.

Za studente je važno da pohađaju ovaj modul kako bi stekli znanje o specifičnostima radnih procesa i metodama dizajnera vizualne komunikacije na prostornim i ambijentalnim projektima, kao i o specifičnostima materijala i tehnologije u realizaciji vizualnih sredstava komunikacije i obilježavanja prostora i javnih događaja. Studenti će razumjeti međusobnu povezanost svih dosad stečenih vještina u prethodnim modulima i inicirat će ih kako bi brendirali ambijente u najširem smislu. Interdisciplinarnim pristupom i uključivanjem svih stečenih vještina, modul može postati ne samo kruna studijskog programa, već i buduća prednost na tržištu rada.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Locker, P. (2011) Basics Interior Design, Exhibition Design, Lausanne, AVA Publishing SA

Preporučena literatura:
1. Mesher, L. (2010) Basics Interior Design, Retail Design, Lausanne, AVA Publishing SA
2. Poulin, R. (2012) Graphic Design and Architecture, A 20th Century History A Guide to Type, Image, Symbol, and Visual Storytelling in the Modern World, Beverly, Rockport Publishers

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Objasniti osnovne pojmove koji se odnose na projekte dizajna prostorne vizualne komunikacije
 • Koristiti osnovna pravila struke pri dizajniranju prostornih vizualnih komunikacija
 • Stvoriti jednostavan sustav prostornih vizualnih komunikacija uz mentorstvo.
 • Objasniti osnovne specifičnosti projekata prostorne vizualne komunikacije s obzirom na mjesto, temu i druge kontekste i značajke izuzetnih projekata.
 • Stvoriti složeni sustav prostornih vizualnih komunikacija uz mentorstvo

Željeni ishodi učenja

 • Objasniti pojmove koji se odnose na tipologiju i tehnologiju projekata dizajna prostorne vizualne komunikacije i prepoznati njihove specifičnosti
 • Koristiti širok spektar pravila struke i prepoznati njihovu primjenjivost u stvarnom okruženju u razvoju projekata prostorne vizualne komunikacije
 • Samostalno stvoriti jednostavan sustav prostornih vizualnih komunikacija prepoznajući specifičnosti određenog konteksta
 • Analizirati osnove projekata prostorne vizualne komunikacije povezane s lokacijom, temom i drugim kontekstima i povezati ih sa najznačajnijim projektima.
 • Samostalno stvoriti složeni sustav prostornih i ambijentalnih vizualnih komunikacija kroz sve faze, rješavajući konceptualne i produkcijske aspekte procesa rada
Podijeli: Facebook Twitter